Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ parametrów reakcji na gęstość powierzchniową grup karboksylowych na bioaktywnej powierzchni polimerowej

Zuzanna Joanna Krysiak

Abstract

Biomateriały zostały stworzone, aby poprawić jakość życia ludzkiego oraz ułatwić leczenie wielu przewlekłych chorób. Biorąc pod uwagę budowę, są wytwarzane trzy rodzaje biomateriałów- metaliczne, ceramiczne, polimerowe. Każdy z nich ma inne właściwości mechaniczne, chemiczne, biologiczne oraz fizyczne. Dzięki tej różnorodności mają bardzo wszechstronne zastosowanie. Prowadzone badania nad modyfikacją biomateriałów prowadzą do polepszenia parametrów takich jak biokompatybilność czy bioaktywność, odpowiadających za użyteczność danego materiału w aplikacjach medycznych. Istnieje szereg możliwych do przeprowadzenia modyfikacji powierzchni materiałów. Wybór metody zależy przed wszystkim od późniejszego zastosowania przekształconego biomateriału. Jest znanych wiele technik pozwalających na badanie przeprowadzonych modyfikacji, zarówno ilościowych jak i jakościowych. Celem pracy było dobranie takich parametrów reakcji modyfikacji, aby osiągnąć jak najlepszą zwilżalność oraz wysoką gęstość grup karboksylowych na powierzchni biomateriału. Pracowano nad modyfikacją poliuretanu z wykorzystaniem kwasu akrylowego. Metoda ta polega na wprowadzeniu dodatkowych grup karboksylowych, które zmieniają właściwości badanego biomateriału. Do przeprowadzenia analizy wykonanych eksperymentów posłużyły dwie metody- analiza zmiany kąta zwilżalności oraz spektrofotometryczny pomiar gęstości grup karboksylowych. Dzięki przeprowadzonym analizom widać, że wraz ze wzrostem stężenia kwasu akrylowego wrasta wydajność przeprowadzonych reakcji modyfikacji. Kolejne badania prowadzone w zakresie modyfikacji powierzchni mogą doprowadzić do wytworzenia biomateriałów o pożądanych właściwościach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Joanna Krysiak (FC) Zuzanna Joanna Krysiak,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Faculty of Chemistry (FC)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Beata Aleksandra Butruk-Raszeja (FCPE/DBBE) Beata Aleksandra Butruk-Raszeja,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Piotr Kuran (FCPE/DSP) Piotr Kuran,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
poliuretan, modyfikacja powierzchniowa, zwilżalność
File
  • File: 1
    Zuzanna Krysiak_praca inż..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8553

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT31084ff835ad4c29b241b0f19603206c/
URN
urn:pw-repo:WUT31084ff835ad4c29b241b0f19603206c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page