Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The usage of CAD/CAM systems in the production process of the Fender Stratocaster guitar model

Bartosz Szymon Celiński

Abstract

The purpose of the following work entitled "The usage of CAD/CAM systems in the production process of the Fender Stratocaster guitar model” is to present the capabilities of CAD/CAM systems basing on the manufacturing process of aluminum Fender Stratocaster guitar model. In the theoretical part of the thesis the issues related to CAD/CAM systems and CNC machines were described. Milling parameters as well as the implemented methods of their calculation were provided. Next, the materials commonly used in the production process of milling tools were listed. The author also discussed their characteristic features, methods of use and their pros and cons. At the end of the theoretical part the geometrical surface texture parameters together with the applied methodology of roughness measuring with the use of profilometer were described. The practical part of this work involved a detailed description of the method of creation guitar 3D model in CAD software – SolidWorks, method of mill designing in CAM software – Creo Parametric and finally the manufacturing of the part on the CNC milling machine. The activities associated with part manufacturing as well as the results of the milling process were discussed in detail. Additionally, the author touched the topic of errors and problems that have occurred during the process. In order to increase the accuracy of the whole process certain solutions were proposed and discussed. Subsequently, the information about measured parameters of surface roughness obtained by profilometer measures was provided. At the end of the work the conclusions drawn pending the processes of designing and machining were listed, which paved the way for explicit comments on the results/effects of the work performed. Additionally, the way of fixing the model during the milling was described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Szymon Celiński (FPE) Bartosz Szymon Celiński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania modelu gitary Fender Stratocaster
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Frezowanie, SolidWorks, Creo Parametric, CAD/CAM, CNC, obróbka aluminium
Keywords in English
Milling, SolidWorks, Creo Parametric, CAD/CAM, CNC, machining of aluminum
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy o tytule „Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania modelu gitary Fender Stratocaster” jest zaprezentowanie możliwości systemów CAD/CAM na podstawie wykonania przy ich pomocy aluminiowego modelu gitary Fender Stratocaster. W części teoretycznej pracy poruszono zagadnienia związanie z systemami CAD/CAM i obrabiarkami CNC. Wymieniono popularne obecnie na rynku programy CAD/CAM opisano cechy programów użytych do wykonania części praktycznej pracy. Zwrócono uwagę na różnicę między obrabiarkami CNC a konwencjonalnymi. Opisano ich algorytm działania obrabiarki CNC oraz metody interpolacji. Opisano również parametry skrawania oraz sposób ich przeliczania. Wymieniono materiały obecnie używane przy produkcji narzędzi skrawających, opisano ich cechy oraz sposób wykorzystywania, wady oraz zalety. Pod koniec części teoretycznej pracy opisano parametry struktury geometrycznej powierzchni oraz sposób przeprowadzania pomiaru chropowatości z użyciem profilometru. W części praktycznej pracy opisano szczegółowo sposób wykonania modelu w systemie CAD – SolidWorks, użyte funkcje i polecenia oraz pokazano poszczególne etapy tworzenia modelu. Opisano zaprojektowanie obróbki w systemie CAM – Creo Parametric, zaprezentowano metodykę działania, kolejne kroki tworzenia programu oraz efekty symulacji obróbki. Następnie opisano wykonanie modelu na obrabiarce CNC, metodę montażu elementu. Omówiono czynności towarzyszące wykonaniu części oraz efekty jej wykonania. Poruszono temat błędów i problemów występujących podczas obróbki oraz zaproponowano sposób ich rozwiązania w celu zwiększenia dokładności wykonania części. Zamieszczono informacje na temat zbadanych parametrów chropowatości modelu przy użyciu profilometru. Ostatnim etapem pracy było zebranie wniosków z przeprowadzonego procesu projektowania oraz obróbki, co umożliwiło obarczenie efektu wykonania modelu komentarzem. Dodatkowo poruszono temat sposobu mocowania elementu podczas obróbki.
File
  • File: 1
    Bartosz_Celiński_-_Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36660

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT309c7b47484c475c9d810232fa24065d/
URN
urn:pw-repo:WUT309c7b47484c475c9d810232fa24065d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page