Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Local Community Center in Mokotów, Warsaw

Piotr Grzegorz Cyranowski

Abstract

The subject of the project is a public facility building whose main purpose will be to support local civic activity. The program provides for the creation of space for public debate, various types of meetings, among others on determining participatory budgets or discussions with district authorities. The building will provide space for cooperation and meetings of local residents and various social groups such as non-governmental organizations, Warsaw organizations experienced in cooperation with residents, animators or local institutions. The selected area is particularly connected with the proposed object through the proximity of the Mokotów District Office - the head office and all its branches. This area of Upper Mokotów, inscribed in the consciousness of residents as the seat of the administration, is optimal for the proposed completion of the town hall's district program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Grzegorz Cyranowski (FA) Piotr Grzegorz Cyranowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA MOKOTOWIE
Supervisor
Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1874/L
Reviewers
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
architektura, użyteczność, publiczna, demokracja, społeczeństwo
Keywords in English
architecture, public, facility, democracy, society
Abstract in Polish
Tematem projektu jest obiekt użyteczności publicznej którego głównym celem będzie wspomaganie lokalnej aktywności obywatelskiej. Program przewiduje utworzenie przestrzeni na debaty publiczne, różnego rodzaju spotkania m.in. dotyczące ustalania budżetów partycypacyjnych czy dyskusje z władzami dzielnicy. Budynek zapewni przestrzeń do współpracy i spotkań lokalnych mieszkańców oraz różnych grup społecznych takich jak organizacje pozarządowe, warszawskie organizacje doświadczone w działaniach z mieszkańcami, animatorzy lub lokalne instytucje. Wybrany teren jest szczególnie związany z proponowanym obiektem poprzez bliskość Urzędu Dzielnicy Mokotów - siedziby głównej a także wszystkich jego filii. Ten rejon Górnego Mokotowa, wpisany w świadomość mieszkańców jako siedziba administracji, jest optymalny dla proponowanego uzupełnienia programu dzielnicowego ratusza.
File
  • File: 1
    Piotr_Cyranowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25407

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT309be4fa18494ceba44bbb043622f638/
URN
urn:pw-repo:WUT309be4fa18494ceba44bbb043622f638

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page