Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Disciplinary responsibility in the civil service

Marzena Katarzyna Sośnicka

Abstract

The topic of this bachelor thesis is: “Disciplinary responsibility in the civil service”. Its main purpose was to verify whether the system of disciplinary responsibility in the civil service works properly and constantly in theory and also in practice. The argument of this bachelor thesis was statement, that system of disciplinary responsibility in Poland doesn’t work completely properly. There were raised issues related with history of the civil service, starting from international genesis, through partition period, ending at present day. Another very important issue was structure of civil service in Poland, topics related to the status of civil service, rules of recruitment and also permissions and obligations of members of civil service. Then there were written chapters closely related with the topic of this bachelor thesis, namely the essence of disciplinary responsibility and process of disciplinary procedure. There were also elaborated authorities, which are fundamental in this procedure. The purpose of the bachelor thesis was fulfilled through literature review, legislation and case-law, which were necessary in investigation of issues related to disciplinary responsibility in practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marzena Katarzyna Sośnicka (FASS) Marzena Katarzyna Sośnicka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie cywilnej
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Wilk-Ilewicz (FASS/DALPP) Agnieszka Wilk-Ilewicz,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
odpowiedzialność, dyscyplinarna, służba, cywilna, postępowanie
Keywords in English
responsibility, disciplinary, service, civil, procedure
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest: „Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie cywilnej”. Jej celem było sprawdzenie czy system odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej działa w sposób prawidłowy i konsekwentny, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Tezą pracy było stwierdzenie, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polsce nie działa w stu procentach prawidłowo . W pracy zostały poruszone kwestie przede wszystkim związane z historią służby cywilnej, począwszy od jej genezy na arenie międzynarodowej, poprzez okres zaborów, aż do współczesności. Kolejną niezwykle ważną kwestią w pracy była struktura służby cywilnej w Polsce, z dokładnie omówionymi wątkami dotyczącymi statusu służby cywilnej, zasadami naboru oraz uprawnieniami i obowiązkami członków korpusu służby cywilnej. Następnie poruszone zostały kwestie ściśle związane z tematem pracy, a mianowicie istota odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przebieg postępowania dyscyplinarnego. Omówione zostały także organy w postępowaniu, które mają fundamentalne znaczenie dla tego procesu. Cel pracy został zrealizowany poprzez analizę dostępnej literatury oraz ustawodawstwa, a także orzecznictwu, które było niezbędne przy rozpatrywaniu kwestii związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną od strony praktycznej.
File
  • File: 1
    Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie cywilnej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12536

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT308eb61d295441e6ad0f371c4d6e86df/
URN
urn:pw-repo:WUT308eb61d295441e6ad0f371c4d6e86df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page