Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Forum of Integration with Art - exhibition and educational pavilion

Konrad Krzysztof Lang

Abstract

Forum of Integration with Art As part of the spatial development of the plot over the Wisłostrada tunnel, in place of the Temporary Exhibition Pavilion of MSN (Museum of Modern Art), I propose the creation of the Forumof Integration with Art, with the working name Circular Lab, in the form of a scientific, exhibition and educational pavilion. The specific space above the Wisłostrada tunnel is currently an autonomous zone of culture, art and science through the activities of the Copernicus Science Center (CNK), the University of Warsaw and MSN. The temporary MSN Pavilion itself, located on the route between the Copernicus Science Center and the University of Warsaw Library, represents the "gate" to the Vistula river boulevards. This prompted me to give this place universal functionsenabling the exposition to art, as well as scientific and educational activities around the idea of a sustainable city based on continuous improvements of waste processing methods and technologies, energy recovery and thereduction of negative impact on the climate. The proposed cuboid pavilion is hung on two pillars, organic in form, which is an reference to the poetics of the nearby river. At the same time those pillars function as curtains for glazed spaces, one communicating with the entrance hall, the other functioning as an art gallery. In line with the idea of a circular economy, one of the assumptions of the project is the flexibility, possibility of implementing any changes to the form of a pavilion feasible within the construction frame. The area is designed as a sculptured block, fully integrated with the pavilion, based on the principles of a free plan, fully inscribed in the architecture of the boulevards. The system of paths and green recreational areas allows for easy acces to the entire area. The culminating element is the space in the shape of a forum, located under the pavilion. The underlying assumption is a complex of multifunctional external and internal spaces adapted to versatile usage scenarios such as: meetings, cultural events (Forum), research laboratories, co-working spacesand art galleries (Pavilion). The project is a kind of spatial experiment, referring to both - the relationship between the city and river and the assumption of a wide functional framework (scientific, educational and exhibition).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Krzysztof Lang (FA) Konrad Krzysztof Lang,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Forum Integracji ze sztuką - pawilon wystawienniczo-edukacyjny
Supervisor
Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1785/L
Reviewers
Jan Mazur (FA/DAUD) Jan Mazur,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Bujnowski (FA/DAUD) Piotr Bujnowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Forum, pawilon, kultura, nauka, modularny, architektura cyrkulacyjna, bulwary wiślane, konstrukcja stalowa, CLT,
Keywords in English
Forum, pavilion, kulture, educacional, modular, circular economy, vistula bank, steel construction, CLT
Abstract in Polish
W ramach zagospodarowania przestrzennego działki nad tunelem Wisłostrady, w miejsce obecnego, Tymczasowego Pawilonu Wystawienniczego MSN zaproponowałem realizację Forum Integracji ze Sztuką o roboczej nazwie Circular Lab w formie pawilonu naukowo - wystawienniczego i edukacyjnego. Specyficzna przestrzeń nad tunelem Wisłostrady jest obecnie autonomiczną strefą kultury, sztuki i nauki poprzez działalność CNK, Uniwersytetu Warszawskiego i MSN. Sam tymczasowy Pawilon MSN znajdujący się na trasie pomiędzy CNK i BUW, jednocześnie stanowi „bramę” na bulwary nadwiślańskie. Te rozważania skłoniły mnie do nadania temu miejscu uniwersalnych funkcji umożliwiających zarówno prezentację sztuki, jak i działań naukowych i edukacyjnych związanych z ideą zrównoważonego miasta, opartą na ciągłym doskonaleniu metod i technologii przetwarzania odpadów, odzyskiwania energii, dbania o ograniczenie przyczyn zmian klimatu. Projektowany pawilon w kształcie prostopadłościanu jest zawieszony na dwóch filarach, nawiązujących swą organiczną formą do poetyki rzeki. Filary te stanowią jednocześnie kurtyny dla przeszklonych przestrzeni, jednej zawierającej komunikację wraz holem wejściowym, drugiej pełniącej funkcję galerii sztuki. W myśl idei circular economy, jednym z założeń projektu jest możliwość dowolnych zmian formy pawilonu w ramach jego właściwości konstrukcyjnych. Całość projektowanego terenu stanowi zintegrowaną z pawilonem, wyrzeźbioną bryłę opartą na zasadach wolnego planu, wpisującą się od strony bulwarów w ich architekturę. System ścieżek i terenów zielonych przeznaczonych do wypoczynku umożliwia swobodne korzystanie z całego terenu. Kulminacyjnym elementem jest przestrzeń w kształcie forum, znajdująca się pod pawilonem. Całe założenie stanowi kompleks wielofunkcyjnych przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych dostosowanych do wielu scenariuszy użytkowania takich jak: miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych (forum), czy laboratoria naukowo badawcze i edukacyjne, przestrzenie co-working'owe, galerie sztuki (pawilon). Projekt jest swego rodzaju eksperymentem przestrzennym, nawiązującym zarówno do relacji miasto - rzeka, jak i przyjętych, szerokich ram funkcjonalnych.
File
  • File: 1
    1104442_inż_arch.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33140

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3077e18e056041baa47f8797f869449c/
URN
urn:pw-repo:WUT3077e18e056041baa47f8797f869449c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page