Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The effect of addition of fly ash on properties of foam concrete

Łukasz Grudziński

Abstract

Foam concrete is created by trapping air bubbles in the cement slurry which is produced by using foaming agents and added to the slurry in the form of foam. The subject of research is the change in the physical properties of the foam concrete with the addition of fly ashes with the focus on compressive and bending strength. In the theoretical part the autor presents basic foam concrete properties, how it is produced, and ways in which it is used. The autor also presents the basic characteristics of fly ashes used in construction. The research part of thesis comprises detailed analysis of the results of compressive strength tests conducted on cubic blocks of 100x100x100 mm which were tested for compressive strength as well as compressive and bending strength of beams of 40x40x160 mm tested for bending strength. Concrete samples were made from a slurry in which w/c=0,44 ratio, with fixed foaming agent percentage of 4%. Fly ashes were added to each slurry with the ash-concrete ratio of 2%, 5%, and 10%.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Grudziński (FCE) Łukasz Grudziński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ dodatku popiołu lotnego na właściwości pionobetonu
Supervisor
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4219
Reviewers
Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Justyna Kuziak (FCE/ICE) Justyna Kuziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
pianobeton, dodatek popiołu, popioły lotne
Keywords in English
foam concrete, fly ash addition, foamed concrete
Abstract in Polish
Pianobeton powstaje poprzez zamykanie pęcherzyków powietrza w zaczynie cementowym, które wytwarza się z użyciem środka pianotwórczego, następnie w postaci piany dodaje się do zaczynu. Przedmiotem badań będzie wpływ dodatku popiołu lotnego na właściwości fizyczne pianobetonu: wytrzymałość na ściskanie i zginanie. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe właściwości pianobetonu, sposób jego wytwarzania i zastosowanie. Zawarto również podstawową charakterystykę popiołów lotnych używanych w budownictwie. W części badawczej omówiono wyniki przeprowadzonych prób wytrzymałościowych na ściskanie próbek sześciennych o wymiarach 100x100x100 mm oraz ściskanie i zginanie dla beleczek o wymiarach 40x40x160 mm. Próbki wykonano z mieszanek, w których stosunek w/c=0,44, a zawartość pianotworu wynosiła 4%. W każdym z trzech zaczynów zastosowano różną ilość dodatku popiołów lotnych, który w stosunku do masy cementu wynosił kolejno: 2%, 5% i 10%.
File
  • File: 1
    praca inżynierska -Łukasz Grudziński- nr albumu 239094.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5467

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30658727c0b74d98a8b1caf876d5d5b9/
URN
urn:pw-repo:WUT30658727c0b74d98a8b1caf876d5d5b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page