Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza e-komunikacji i zarządzania wiedzą w administracji publicznej w wybranych urzędach pocztowych

Magdalena Gajda

Abstract

The main topic of present thesis was the analysis of e-communication and knowledge management in public administration on an example of chosen group of post offices. The main purpose of present thesis was to answer the questions: do the employees of Poczta Polska communicate to each other using electronical communication and do they use knowledge management. Research method used in this thesis was the questionnaire in which 88 employees of Poczta Polska in Warsaw, Legionowo and Wołomin took part. In the first chapter the definitions of social communication, electronical communication and the features of both were explained. Second chapter contains the definitions of knowledge management, knowledge management strategies and their types. In those chapters legal acts concerning aspects mentioned above were specified. In the last chapter the description of the trial and the results of own research were specified. After the analysis of the results, the author of this thesis, confirms that the assumption was accomplished. According to the respondents, interpersonal communication is more common. The electronical communication is also used but considering the age and the lack of access to the computer or e-mail it is less popular. Research shows that the process of knowledge management does take place in post offices. The respondents have said that most of the employees in different career levels are likely to share their explicit and implicit knowledge and that chosen post offices use the strategies of knowledge management.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Magdalena Gajda (WAiNS) Magdalena Gajda Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Analiza e-komunikacji i zarządzania wiedzą w administracji publicznej w wybranych urzędach pocztowych
Promotor
Helena Bulińska-Stangrecka (WAiNS/ZPGiPG) Helena Bulińska-Stangrecka Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Paweł Stacewicz (WAiNS/ZFiEA) Paweł Stacewicz Zakład Filozofii i Etyki w Administracji (WAiNS/ZFiEA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Helena Bulińska-Stangrecka (WAiNS/ZPGiPG) Helena Bulińska-Stangrecka Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
komunikacja interpersonalna, e-komunikacja, zarządzanie wiedzą, Poczta Polska, wiedza jawna, wiedza ukryta
Słowa kluczowe w języku angielskim
interpersonal communication, e-communication, knowledge management, Poczta Polska, explicit knowledge, implicit knowledge
Streszczenie w języku polskim
Tematem niniejszej pracy jest analiza e-komunikacji i zarządzania wiedzą w administracji publicznej na przykładzie wybranych Urzędów Pocztowych. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie: czy pracownicy Poczty Polskiej komunikują się między sobą używając komunikacji elektronicznej oraz czy w tej organizacji stosuje się zarządzanie wiedzą. Metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest ankieta przeprowadzona na 88 pracownikach Poczty Polskiej w Urzędach w Warszawie, Legionowie i Wołominie. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione pojęcia komunikacji społecznej oraz komunikacji elektronicznej. Zostały ukazane różne spojrzenia na definicje komunikacji, jej rodzaje, cechy i funkcje. Opisano także rozmaite definicje komunikacji elektronicznej oraz jej cechy. W rozdziale drugim przedstawiono definicje, strategie zarządzania wiedzą i rodzaje wiedzy. W obu powyższych rozdziałach zostały wyszczególnione akty prawne dotyczące wybranych zagadnień. W trzecim rozdziale przedstawiono opis próby oraz wyniki badań własnych. Po analizie wyników, autorka niniejszej pracy stwierdza, iż cel pracy został osiągnięty. Według respondentów, częściej stosowana jest komunikacja interpersonalna. Stosowana jest również komunikacja elektroniczna, ale ze względu na wiek i brak dostępu niektórych ankietowanych do komputera czy służbowej skrzynki mailowej, jest ona mniej popularna. Badania ukazały, że w Urzędach Pocztowych zachodzi proces zarządzania wiedzą. Respondenci odpowiedzieli, że w większości przypadków pracownicy na każdym szczeblu kariery chętnie dzielą się wiedzą jawną i ukrytą oraz że ankietowane Urzędy stosują strategie zarządzania wiedzą.
Plik pracy
  • Plik: 1
    komunikacja_26.05.19.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34317

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30621400c65e46938470be1c625b9ac2/
URN
urn:pw-repo:WUT30621400c65e46938470be1c625b9ac2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony