Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Porównanie instalacji centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym i pętli poziomej na przykładzie budynku wielorodzinnego

Aleksandra Irena Lewarska

Abstract

Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest porównanie dwóch systemów prowadzenia rur na przykładzie instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym. Pierwszym krokiem było obliczenie obciążenia cieplnego wszystkich pomieszczeń i zapotrzebowania na energię cieplną. Zostało to wykonane za pomocą programu komputerowego Audytor OZC. Kolejnym krokiem pracy było zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w dwóch systemach: rozdzielaczowym i pętli poziomej. Przy pomocy programu Audytor CO zostały dobrane odpowiedniej wielkości grzejniki, średnice rur, wielkości izolacji oraz w przypadku systemu rodzielaczowego dobór rozdzielaczy. W części teoretycznej pracy zostały opisane oba systemy. Omówiono sposób ich wykonania oraz wady i zalety jakie posiadają pod kątem wykonawczym oraz eksploatacyjnym. Dodatkowo zostały opisane i porównane materiały z jakich wykonuje się tego typu instalacje, czyli stal, miedz i tworzywa sztuczne. Na sam koniec zostały porównane oba systemy. Stwierdzono, że oba te układy prowadzenia rur w tym budynku mają wiele takich samych zalet jak i wad. W obu przypadkach można zaprojektować grzejniki z podłączeniem dolnym oraz zamontować oddzielny licznik do każdego mieszkania, co pozwala na późniejsze łatwiejsze rozliczenie kosztów pomiędzy mieszkańców. Występuje też problem z odpowietrzeniem i odwodnieniem instalacji w tych systemach. Różnice występują zaś w eksploatacji i wyglądzie tych dwóch systemów. Dużą wadą systemu rozdzielaczowego są rozdzielacze, które zabierają sporo miejsca w mieszkaniach. Zaś w przypadku systemu pętli poziomej problemem jest wystąpienie awarii, bądź konieczność remontu tylko pewnej jej części. W takim przypadku niezbędne jest wyłączenie całej instalacji. Do projektu zostały załączone rysunki rzutów oraz zestawienia przegród budowlanych, pomieszczeń, grzejników, armatury oraz nastawy zaworów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Irena Lewarska (FEE) Aleksandra Irena Lewarska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
16
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
system pętli poziomej, system rozdzielaczowy, centralne ogrzewanie
Keywords in English
horizontal loop system,central heating
File
  • File: 1
    0. Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12641

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT303fc12029564e988080806bd96e11a1/
URN
urn:pw-repo:WUT303fc12029564e988080806bd96e11a1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page