Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Process visualization system in mobile phone

Andrzej Wiesław Słoma

Abstract

This paper presents design and implementation process of system for creation industrial visualization in mobile phone with Android operating system. System does not require knowledge of techniques to create Android applications. System requires knowledge of PLC, primarily knowledge how data are stored in controller memory. The proposed solotion is not an advance SCADA system, provide only one of the many advance features for SCADA systems – visualization of the process. The paper contains a description of the problems encountered and selection of specific solution to deal with these problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Wiesław Słoma (FEIT) Andrzej Wiesław Słoma,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System wizualizacji procesów w telefonie komórkowym
Supervisor
Jerzy Gustowski (FEIT/AK) Jerzy Gustowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Domański (FEIT/AK) Paweł Domański,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jerzy Gustowski (FEIT/AK) Jerzy Gustowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
PLC, SCADA, Modbus, Android
Keywords in English
PLC, SCADA, Modbus, Android
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska opisuje proces projektowania i implementacji systemu do tworzenia wizualizacji procesów przemysłowych w telefonie komórkowym wyposażonym w system operacyjny Android. System nie wymaga od użytkownika znajomości technik tworzenia aplikacji dla systemu Android. Od użytkownika wymaga się tylko wiedzy na temat sterownika programowalnego PLC, a przede wszystkim sposobu przechowywania danych w jego pamięci. Zaproponowane rozwiązanie nie jest zaawansowanym systemem SCADA, dostarcza tylko jednej z wielu funkcjonalności zaawansowanych systemów SCADA – wizualizację procesu. Praca zawiera opis napotkanych problemów, wraz u uzasadnieniem wyboru konkretnych rozwiązań pozwalających poradzić sobie z tymi problemami.
File
  • File: 1
    Andrzej_Sloma_pdi.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9960

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT3039d6c2fe6541a7bbf19dcd33a9f2b5/
URN
urn:pw-repo:WUT3039d6c2fe6541a7bbf19dcd33a9f2b5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page