Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Obtaining hydrogen as an energy source

Dariusz Sochacki

Abstract

In this thesis are shows the most popular technique of producing hydrogen. There have been characteristic energy sources divided into primary and secondary. Approximated hydrogen as a chemical element in structure, characteristics, and its role in nature. Presents issues related to hydrogen, which still makes the problem (storage and hydrogen corrosion phenomena). Proposed methods of using hydrogen as a fuel with the main focus on the oil industry and hydrogen cells (due to their large growth in the past few years). Part of the project concerns the calculation of the process of purification of hydrogen gas and an additional hydrogen production method using steam reforming. An indicative diagram of the process of reforming and steam gasification, part of which was used in the calculation. The calculation is based on thermodynamic relations including the use of the equation of state of Soave - Redlich - Kwong. Taken parametrically optimized and innovative design installations producing hydrogen. Hi experimental and theoretical knowledge completed summary relating to the work, which proposed development of the hydrogen gas produced in the process: reforming, hydrodesulphurization of diesel oils, olefins plant, hydrocracking, hexane isomerization and paraxylene. Conclusions calculation are contained in Section 7 (Summary).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dariusz Sochacki (FCEMP) Dariusz Sochacki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Pozyskanie wodoru jako źródła energii
Supervisor
Witold Warowny (FCEMP/IC) Witold Warowny,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Witold Warowny (FCEMP/IC) Witold Warowny,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Lech Wilkanowicz (FCEMP/IC) Lech Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
gaz wysokowodorowy , reforming parowy, zgazowanie, wodór, ogniwa paliwowe
Keywords in English
gas of high-hydrogen, steam reforming, gasification, hydrogen, fuel cells
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono najbardziej popularne techniki pozyskiwania wodoru. Dokonano charakterystyki źródeł energii z podziałem na pierwotne oraz wtórne. Przybliżono wodór jako pierwiastek chemiczny pod względem budowy, właściwości oraz jego roli w przyrodzie. Przedstawiono tematyki związane z wodorem, które do dziś sprawiają problem (magazynowanie oraz zjawisko korozji wodorowej). Zaproponowano metody wykorzystywania wodoru jako paliwo z głównym naciskiem na przemysł naftowy i ogniwa wodorowe (ze względu na ich progresywny rozwój w ciągu ostatnich kilku lat). Część obliczeniowa dotyczy projektu procesowego oczyszczenia gazów wodorowych i dodatkowo produkcji wodoru z wykorzystaniem metody reformingu parowego. Przedstawiono orientacyjny schemat procesu reformingu i zgazowania parą wodną, który wykorzystano w części obliczeniowej. Obliczenia oparto o zależności termodynamiczne, w tym z wykorzystaniem równania stanu Soave – Redlich – Kwonga. Wykonano i zoptymalizowano parametrycznie innowacyjny projekt instalacji pozyskiwania wodoru. Cześć doświadczalną oraz wiedzę teoretyczną zakończono podsumowaniem odnoszącym się do celu pracy, w której zaproponowano zagospodarowanie gazów wodorowych powstałych w procesach: reformingu, hydroodsiarczania olejów napędowych, wytwórni olefin, hydrokrakingu, heksanu, izomeryzacji i paraksylenu. Wnioski obliczeniowe zawarte zostały w rozdziale 7 (podsumowanie).
File
  • File: 1
    pozyskanie wodoru jako źródła energii.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8249

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT302f065c14454112be037253f8e4bee7/
URN
urn:pw-repo:WUT302f065c14454112be037253f8e4bee7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page