Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Prawo polskie wobec problemu nadużywania alkoholu i metody walki z alkoholizmem

Agnieszka Budzichowska

Abstract

The goal of the thesis is to show the scale of the problem of alcohol abuse in Poland and to present methods of combating alcohol addiction. The thesis consists of three chapters. The first one contains definitions of addiction, alcoholism and codependency. In addition it contains types and phases of alcohol addiction. The second chapter shows the scale of alcohol abuse problem and changes in the structure of alcohol consumption. Furthermore, this chapter presents the social and economic effects of this phenomenon. The third one analyse polish legal acts about alcoholism. It also includes prevention and education issues related to solving alcohol problems
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Agnieszka Budzichowska (WAiNS) Agnieszka Budzichowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Prawo polskie wobec problemu nadużywania alkoholu i metody walki z alkoholizmem
Promotor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
, Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-12-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Helena Bulińska-Stangrecka (WAiNS/ZNAiBA) Helena Bulińska-Stangrecka Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS/ZNAiBA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
alkoholizm, alkohol, uzależnienie, choroba alkoholowa, współuzależnienie
Słowa kluczowe w języku angielskim
alcoholism, alcohol, addiction, alcohol addiction, codependency
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu nadużywania alkoholu w Polsce oraz przedstawienie metod walki z uzależnieniem. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale znajdują się definicje uzależnienia, alkoholizmu oraz współuzależnienia. Przedstawione zostały także typy i fazy uzależnienia od alkoholu. Drugi rozdział przedstawia skalę zjawiska alkoholizmu w Polsce oraz zmiany w strukturze spożycia alkoholu na przestrzeni lat. Omówione zostały także społeczne oraz ekonomiczne skutki tego zjawiska. Trzeci rozdział dotyczy regulacji prawnych obecnie obowiązujących w Polsce. W tej części pracy zawarte zostały również zagadnienia z zakresu profilaktyki i edukacji w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Prawo_polskie_wobec_problemu_nadużywania_alkoholu_i_metody_walki_z_alkoholizmem..pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 34570

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT302e37c9b1394a0ca11d0dce1707453d/
URN
urn:pw-repo:WUT302e37c9b1394a0ca11d0dce1707453d

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony