Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application of neural classifier to risk recognition of sustained ventricular tachycardia and flicker in patients after heart attack infarction based on high-resolution electrocardiography

Jacek Wydrzyński

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Wydrzyński (FEIT/PE) Jacek Wydrzyński,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowanie klasyfikatora neuronowego do rozpoznania zagrożenia wystąpienia częstoskurczu komorowego i migotania komór u pacjentów z przebytym zawałem sercana podstawie wysokorozdzielczej elektrokardiografii
Supervisor
Stanisław Jankowski (FEIT/PE) Stanisław Jankowski,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENSE-PI.002049
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT300c10da854f40a3a668103ea01b9f01/
URN
urn:pw-repo:WUT300c10da854f40a3a668103ea01b9f01

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page