Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Professional activity of women in Poland in 2013-2017

Agata Węglewska

Abstract

SUMMARY Professional activity of women in Poland in 2013-2017. The main objective of the work was to present the most important issues related to the situation of women on the labor market and to analyze their professional activity in 2013-2017 based on Labor Force Survey (LFS) conducted by the Central Statistical Office. The first chapter discusses the concept of professional activity, the phenomenon of unemployment among women and the general characteristics of the labor market in Poland. The second chapter presents the social situation of women in Poland. The influence of society on their roles and motherhood in the context of their professional career was discussed. In addition, the phenomenon of discrimination in the sphere of employment was presented. The third chapter analyzes the situation of women on the labor market in Poland in 2013-2017 based on statistical data from the Central Statistical Office.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Węglewska (CESS) Agata Węglewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2013-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
aktywność zawodowa, kobiety, rynek pracy
Keywords in English
professional activity, women, labor market
Abstract in Polish
STRESZCZENIE Aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2013-2017 Głównym celem pracy była prezentacja najistotniejszych zagadnień związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy oraz analiza ich aktywności zawodowej w latach 2013-2017 w oparciu o Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzone przez GUS. W rozdziale pierwszym zostało omówione pojęcie aktywności zawodowej, zjawisko bezrobocia wśród kobiet oraz ogólna charakterystyka rynku pracy w Polsce. W rozdziale drugim przedstawiono sytuację społeczną kobiet w Polsce. Omówiono wpływ społeczeństwa na pełnione przez nie role oraz macierzyństwo w kontekście kariery zawodowej. Ponadto zaprezentowano zjawisko dyskryminacji w sferze zatrudnienia. W rozdziale trzecim dokonano analizy sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 2013-2017 w oparciu o dane statystyczne GUS.
File
  • File: 1
    PRACA_LICENCJACKA-skonwertowany.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30573

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30085204d0df412dbe07d86461f40489/
URN
urn:pw-repo:WUT30085204d0df412dbe07d86461f40489

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page