Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Managing the content of the pantry using smartphones

Emilia Urszula Frelek, Anna Katarzyna Zadrożna

Abstract

The subject of this thesis is food management using smartphones. Food waste is one of the biggest problems in the contemporary world usually caused by consumer behavior. This thesis is a documentation of the development Android application that supports the user in terms of the reasonable food management. The application collects information about the products that the user has purchased, processes them and shows optimal order of products consumption. The development of the application has been described from the problem analysis through conceptual phase, overview of existing solutions to the problem, the selection of tools and technologies, architecture design, the implementation of the application, ending with problems encountered during the work and description of tests. The summary contains conclusions drawn during the project implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Urszula Frelek (FEIT) Emilia Urszula Frelek,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Anna Katarzyna Zadrożna (FEIT) Anna Katarzyna Zadrożna,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zarządzanie zawartością spiżarni z wykorzystaniem smartfonów
Supervisor
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Włostowski (FEIT) Krzysztof Włostowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Kułakowski (FEIT) Henryk Kułakowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krzysztof Włostowski (FEIT) Krzysztof Włostowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Xamarin, Android, .NET, ASP.NET, C#, architektura trójwarstwowa, marnowanie żywności
Keywords in English
Xamarin, Android, .NET, ASP.NET, C#, 3-tier architecture, food waste
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest wykorzystanie smartfonów do zarządzania domową spiżarnią. Marnowanie żywności jest jednym z największych problemów współczesnego świata, którego główną przyczyną są zachowania konsumentów. Niniejsza praca opisuje realizację aplikacji na platformę Android, stanowiącej pomoc dla użytkownika w racjonalnym gospodarowaniu żywnością. Aplikacja wspiera użytkownika poprzez gromadzenie informacji o zakupionych przez niego produktach, przetwarzanie ich i wskazanie optymalnej kolejności korzystania z zasobów domowej spiżarni. Tworzenie projektu zostało opisane począwszy od analizy problemu marnotrawienia żywności na świecie. Następnie przedstawiona została koncepcja tworzonej aplikacji oraz przegląd istniejących na rynku podobnych rozwiązań. W kolejnych częściach opisano dobór technologii i narzędzi, projekt architektury oraz proces implementacji aplikacji. Następnie opisane zostały problemy napotkane w czasie realizacji projektu. Ponadto przeprowadzone zostały testy aplikacji, których wyniki zostały przeanalizowane i opisane w pracy. W podsumowaniu zostały zwarte wnioski wyciągnięte w procesie implementacji.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Frelek_Emilia_01112934_Zadrożna_Anna_01033626.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33340

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT30034fac46e34158aa51ff9145ba402f/
URN
urn:pw-repo:WUT30034fac46e34158aa51ff9145ba402f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page