Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt narzędzia do obróbki skrawaniem w środowisku programu CAD

Sara Izabela Przydatek

Abstract

The aim of the work „The design of a machining tool in a CAD program environment” was to design a solid model of cutter, received from TIZ Implements, in the CAD Catia program, elaboration of design documentation, with a prior analysis of tool construction, and elaboration of technological possibilities for milling. After the introduction, where the reverse engineering process was briefly characterized, the second chapter describes the function of 3D scanners. Next, the test stand of Alicona InfiniteFocusG5 and the research carried out on the machine was described. The third chapter is an introduction to the measurement methods, the processing of mesh and measurements in the GOM Inspect program. Preparation for measurements consisted mainly in eliminating the imperfections and basing the grid. The measurements were made on the basis of matching the construction geometry. The fourth chapter, after a theoretical introduction on integrated production, is a detailed demonstration of the modeling path of the cutter in the Catia program, based on the results of measurements from the GOM Inspect program. After modeling process, a description of the elements included in the drawing of the model was presented. The research was carried out on the Zoller threadCheck machine. The obtained results were compared with the results on the modeled cutter and the results obtained from the GOM Inspect program. In the fifth chapter, the UFX34 cutter was characterized and the material from which it was made with the coating was described. Additionally, the general process of manufacturing square type cutters, including groups of grinding wheel types was presented. The machine on which the cutters of this type can be produced was briefly characterized. The summary shows the effects and difficulties of this work. The possibilities of expanding the subject of the work are shown, including extended versions of GOM Inspect and Catia.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Sara Izabela Przydatek (WMT) Sara Izabela Przydatek Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Tytuł w języku polskim
Projekt narzędzia do obróbki skrawaniem w środowisku programu CAD
Promotor
Adam Zalewski (WMT/ITW) Adam Zalewski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Produkcji (WMT)
Jednostka prowadząca
Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Adam Zalewski (WMT/ITW) Adam Zalewski Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT) Tadeusz Rudaś (WMT/ITW) Tadeusz Rudaś Instytut Technik Wytwarzania (WMT/ITW)Wydział Mechaniczny Technologiczny (WMT)
Słowa kluczowe w języku polskim
obróbka skrawaniem, narzędzia skrawające, frez walcowo-czołowy, CAD, Catia, inżynieria odwrotna, GOM Inspect, modelowanie 3D, maszyna pomiarowa, skaner 3D
Słowa kluczowe w języku angielskim
machining, cutting tools, square type cutter, CAD, Catia, reverse engineering, GOM Inspect, 3D modeling, measuring machine, 3D scanner
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy pt. „Projekt narzędzia do obróbki skrawaniem w środowisku programu CAD” było zaprojektowanie modelu bryłowego frezu, otrzymanego z firmy TIZ Implements, w programie CAD Catia, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej po wcześniejszej analizie budowy narzędzia, oraz analiza możliwości technologicznych wytwarzania frezu. Po wstępie, gdzie krótko scharakteryzowano proces inżynierii odwrotnej, w drugim rozdziale opisana została zasada działania skanerów 3D. Dalej opisano stanowisko pomiarowe Alicona InfiniteFocusG5 oraz badania przeprowadzone na maszynie. Trzeci rozdział to wprowadzenie do metod pomiarowych oraz obróbka chmury punktów i pomiary w programie GOM Inspect. Przygotowanie do pomiarów polegało głównie na zniwelowaniu niedoskonałości oraz bazowaniu siatki. Pomiary zostały dokonane na podstawie dopasowywania geometrii konstrukcyjnej. Czwarty rozdział, po wstępie teoretycznym o zintegrowanym wytwarzaniu, to szczegółowe pokazanie drogi modelowania frezu w programie Catia, na podstawie wyników pomiarów z programu GOM Inspect. Po wykonaniu modelu, zaprezentowano opis elementów zawartych na rysunku wykonanego modelu. Przeprowadzone zostały badania na maszynie Zoller threadCheck. Uzyskane wyniki porównano z wynikami na zamodelowanym frezie oraz z uzyskanymi wynikami z programu GOM Inspect. W piątym rozdziale scharakteryzowano frez UFX34 oraz opisano materiał z jakiego został on wykonany wraz z pokryciem. Przedstawiony został również ogólny proces wytwarzania frezów walcowo-czołowych, z uwzględnieniem grup rodzajów ściernic. Krótko scharakteryzowano obrabiarkę, na której można wytwarzać frezy tego typu. W podsumowaniu wykazano efekty oraz trudności wykonywania pracy. Pokazano możliwości na rozbudowanie tematu pracy, uwzględniając rozszerzone wersje programów GOM Inspect oraz Catia.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_Projekt_narzędzia_do_obróbki_skrawaniem_w_środowsiku_programu_CAD_-_Sara_Przydatek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31202

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2fd14da3879f463c893b8209cc811bb2/
URN
urn:pw-repo:WUT2fd14da3879f463c893b8209cc811bb2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony