Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cost analysis on the example of Energop in 2011-2016

Łukasz Antoni Słoma

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Antoni Słoma (FoM) Łukasz Antoni Słoma,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena kosztów na przykładzie Energopu w latach 2011/2016
Supervisor
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Analiza Analiza kosztów Analiza kosztów w układzie rodzajowym Analiza wskaźnikowa Firma Koszt Układ kalkulacyjny Rachunek kosztów
Keywords in English
Analysis Cost analysis Cost analysis by type takes the nature The ratio analysis A company Cost The calculation system Cost accounting
File
  • File: 1
    Analiza_kosztów_na_przykładzie_Energop_w_latach_2011-2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2fcc9a8b4263416aaa6852c2d0229742/
URN
urn:pw-repo:WUT2fcc9a8b4263416aaa6852c2d0229742

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page