Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the "Regular" class unmanned airplane for SAE AeroDesign 2008 competition

Dawid Mleczko

Abstract

This B.Sc. thesis describes the design process of aircraft taking part in SAE AeroDesign 2008 competitions, which take place in the U.S. and Brazil every year. The competitions are divided into two parts. In first part team had to "sell" their product during 10 minutes presentation. Second part of competition is more practical. Teams have to prove that their designed aircraft really deserves to be called the winner. In practical part, aircraft has to lift as heavy payload as possible. This is very difficult task, because airplanes have to be designed based on structural constraints imposed by the rules, which are changing from year to year. The first part of this B.Sc. thesis is devoted to analysis competition Rules and analysis of aircraft which took part in past competitions. The most important part of this chapter was to choice the optimal configuration (monoplane or biplane). The next step was to determine main dimensions of aircraft (length, span and height). The wing area was set based on analysis of wings with different areas using the AVL program, which is based on a vortex lattice method. In the second part of this thesis, a method of aerodynamic optimization of the wing was outlined. At the beginning it was described how the planform of the wing was chosen. One hundred seventy three planeforms were analyzed with the same area, and then planform which generates the least induced drag was selected. The next step was to optimize wing airfoils. Optimization was performed using the package for analysis and optimization of two-dimensional airfoils – MSES. The XFoil program was used to for final inverse design and analysis of two-dimensional aerodynamics characteristics. The next step was winglet designing. The optimum load distribution on winglet was easily found applying Munk’s Bachelor of Science Thesis – Abstract theorem. In the next step the winglet airfoils were designed. In order to avoid negative interference effect between wing and winglets, threedimensional numerical optimization was applied using KK-AERO software package. Next part of this B.Sc. thesis deals with method of propeller designing. In addition, wind tunnel tests of manufactured propeller were described. In the next part of this thesis, the calculations of mechanics of flight were shown. The method of designing horizontal and vertical tail was announced. The spiral stability was checked. The analysis of takeoff was performed, longitudinal stability and steerability of aircraft were calculated, turn and phugoidal movements analysis was also described. Toward the end of that chapter the envelope of load factors were described. The load distribution at horizontal tail was calculated using PANUKL program, which is used to analyze three-dimensional solids using lower order panel methods (Hess method). Another part of the B.Sc. thesis deals with a methodology of designing beam and torque box. Designing was based on publication by Wiesław Stafiej " Obliczenia stosowane przy projektowaniu szybowców ". An next part technological process of making wing, winglets, horizontal tail and propellers were described. The last part of this thesis concerned performed flight tests with data logger and interpretation of results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dawid Mleczko (FPAE) Dawid Mleczko,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Studium samolotu bezzałogowego klasy "Regular" do udziału w zawodach SAE AeroDesign 2008
Supervisor
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-02-2009
Issue date (year)
2009
Pages
152
Internal identifier
MEL; PD-756
Reviewers
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
samoloty bezzałogowe, regulatory, mechanika lotu, optymalizacja, profile lotnicze, winglet, śmigło, zawody AeroDesign
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej opisano proces projektowania samolotu biorącego udział w zawodach SAE AeroDesign 2008. Zawody te odbywają się co roku w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Aby wygrać drużyna musi przede wszystkim „sprzedać” swój produkt i udowodnić w praktycznej części konkursu, że zaprojektowany samolot rzeczywiście zasługuje na miano zwycięzcy. Część praktyczna polega na „podnoszeniu” jak największej masy płatnej samolotem, który zaprojektowany jest w oparciu o ograniczenia konstrukcyjne narzucone przez regulamin zawodów zmieniający się z roku na rok. Pierwsza część niniejszej pracy, poświęcona jest analizie regulaminu zawodów i analizie samolotów startujących w zawodach w latach ubiegłych. Skupiono się g łównie nad wyborem optymalnego układu (jednopłat bądź dwupłat). Kolejnym etapem było wyznaczenie podstawowych wymiarów gabarytowych. Powierzchnia skrzydła została wyznaczona w oparciu o analizę płatów o różnej powierzchni za pomocą programu AVL, który bazuje na metodzie siatki wirowej (VLM). W drugiej części pracy przedstawiona została metoda optymalizacji aerodynamicznej płata. Na początku skupiono się nad doborem obrysu skrzydła. Przeanalizowano 173 obrysy skrzydeł o tej samej powierzchni nośnej, a następnie wybrano obrys, który generował najmniejszy opór indukowany. Kolejnym etapem było zoptymalizowanie profili skrzydła. Optymalizacja została przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu do analizy i optymalizacji profili – MSES. Program XFoil posłużył do wygładzenia zoptymalizowanych profili. Następną częścią pracy było opisanie metody projektowania wingletów. Optymalny rozkład obciążeń na winglecie został wyznaczony korzystając z trzeciego twierdzenia Munka. W następnym kroku zaprojektowano profile znajdujące się na winglecie. Ostatnim krokiem, było Streszczenie pracy inżynierskiej takie zmodyfikowanie kształtu wingleta, aby zapewnić minimum oporu interferencyjnego układu skrzydło-winglet. Zostało to dokonane poprzez wykorzystanie pakietu programowego KK-AERO. Kolejna część pracy omawia metodę projektowania śmigła i badania tunelowe wyprodukowanego egzemplarza, które zostały przeprowadzone na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W następnej części pracy zostały przedstawione obliczenia mechaniki lotu. Przedstawiono metodę projektowania bryły usterzenia poziomego i pionowego. Sprawdzono stateczność spiralną samolotu. Wykonano analizę startu, obliczono podłużną stateczność i sterowność samolotu, analizę zakrętu oraz analizę ruchów fugoidalnych. Ostatnim etapem było wyznaczenie obwiedni obciążeń oraz obliczenie obciążeń usterzenia poziomego. Rozkład obciążeń na usterzeniu poziomym obliczono wykorzystując program PANUKL, który służy do analizy brył 3D, panelową metodą Hessa. Kolejna część pracy omawia metodę projektowania dźwigara i kesonu. Bazowano tutaj na publikacji Wiesława Stafieja „ Obliczenia stosowane przy projektowaniu szybowców”. Nestępnie opisano proces technologiczny wykonywania skrzydła, wingletów, usterzenia poziomego i śmigieł. Ostatnia część pracy dotyczy przeprowadzonych badań w locie i interpretacji wyników.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Dawid_Mleczko.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2fcaca8ea23040e1a811d34f033e97fc/
URN
urn:pw-repo:WUT2fcaca8ea23040e1a811d34f033e97fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page