Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distributed system of library network support

Robert Ryszard Brucki

Abstract

The work deals with the network services used for communication in the client-server model for B2B and B2C. The title system is based on REST API technology. The THTTP protocol was used to communicate with network services over the Internet. The definition of classes was written in PHP. MySQL was used as the database. The functions of the web services server that perform database queries in SQL are described. The aspect of server-server communication is described, i.e. the class of one server calls the procedure on another server. The paper describes the functions invoked by the user interface and selected functions of the network services server.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Ryszard Brucki (FEIT/MO) Robert Ryszard Brucki,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozproszony system obsługi sieci bibliotek
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Wojtasik (FEIT/MO) Adam Wojtasik,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
usługi sieciowe, webservices, MySQL, SQL, PHP, REST
Keywords in English
webservices, MySQL, SQL, PHP, REST API
Abstract in Polish
Praca traktuje o usługach sieciowych wykorzystanych do komunikacji w modelu klient-serwer dla relacji B2C i B2B. Tytułowy system oparty został na technologii REST API. Do komunikacji z usługami sieciowymi przez Internet użyty został protokół HTTP. Jako język implementacji wybrano PHP, zaś jako bazę danych MySQL. Opisane zostały funkcje serwera usług sieciowych, które wykonują zapytania do bazy danych w języku SQL. Opisano aspekt relacji B2B tj. komunikacji pomiędzy usługami. W pracy szczegółowo opisano funkcje wołane przez interfejs użytkownika oraz wybrane funkcje serwera usług sieciowych. Przeprowadzono odpowiednie testy systemu jako całości.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_RB.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36242

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2fbf2199937d410c9bedbfb6e7875b8f/
URN
urn:pw-repo:WUT2fbf2199937d410c9bedbfb6e7875b8f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page