Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a method for calculating the residual correlation for BES STAR program

Diana Pawłowska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Diana Pawłowska (FP) Diana Pawłowska,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Opracowanie metody do wyznaczania korelacji szczątkowych dla programu STAR BES
Supervisor
Hanna Zbroszczyk (FP/NPD) Hanna Zbroszczyk,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Daniel Kikoła (FP/NPD) Daniel Kikoła,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Hanna Zbroszczyk (FP/NPD) Hanna Zbroszczyk,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
korelacje dwucząstkowe, korelacje rezydualne, femtoskopia, zderzenia ciężkich jonów, antyprotony
Keywords in English
two-particle correlation, residual correlation, femtoscopy, heavy ion collision, antiproton
File
  • File: 1
    praca inżynierska Pawłowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9700

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f6a9d549adb4a5582a17968554f96c6/
URN
urn:pw-repo:WUT2f6a9d549adb4a5582a17968554f96c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page