Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of integrated manufacturing systems in the production process of the watch envelope

Paweł Święconek

Abstract

The aim of this engineering thesis was to create an envelope of a wristwatch on a numerical miller using design skills in the Creo Parametric 5.0 program. The work is divided into two main parts: the theoretical part and the practical part. In the first part, as the name suggests, theoretical information is provided, concerning the manufacturing techniques and, more precisely, cutting. The broad divisions of this issue are presented in various aspects. Getting to the subject of milling requires getting acquainted with the other groups of production techniques, the characteristics of the cutting process and the division of machining. In the following, the types of machining, cutting parameters and tools are also discussed. In the subject of tools, the base is made of tool materials that have been described in detail. Then, the history of machine tool development was discussed, and finally the machine used for the project was presented. Approaching the second part, a necessary description of CAD / CAM systems and possible measurement tools was made. At the end of the theoretical part there is a brief description of the 4.0 system. The second, the main part of the engineering thesis, that is the practical part is written largely in the form of a guide. Thesis begins with the design of parts. Each module being added is described in turn along with the functions used. The completion of the part design is associated with the start of the machining project. Each treatment is presented with a simulation of processing in the form of displayed paths. It also contains information about selected machining parameters and tools. Designing the machining of an element results in the generation of G code. The work contains only its beginning along with a description of the functions there and the way it is created. The completion of the design works allows the presentation of the manufacturing process containing photos from the course of the treatment along with comments. At the end, measurements of the element were made using the appropriate tools and means. The summary of the whole work is described in the conclusions. The information contained there describes the course of the whole work along with details of the manufacturing process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Święconek (FPE) Paweł Święconek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Zastosowanie zintegrowanych systemów wytwarzania w procesie produkcyjnym koperty zegarka
Supervisor
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Podolak-Lejtas (FPE/IoMP) Anna Podolak-Lejtas,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Joanna Radziejewska (FPE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Obróbka skrawaniem, CAD, CAM, Creo Parametric, Skrawanie, Frezowanie, Wytwarzanie, Materiały narzędziowe, Koperta zegarka, G code, Projektowanie
Keywords in English
Machining, CAD, CAM, Creo Parametric, Cutting, Milling, Production, Tool materials, Watch envelope, G code, Projects
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było wytworzenie koperty zegarka naręcznego na frezarce numerycznej z wykorzystaniem umiejętności projektowych w programie Creo Parametric 5.0. Praca jest podzielona na dwie główne części: część teoretyczna i część praktyczna. W pierwszej części jak wskazuje nazwa zawarte są informacje teoretyczne, dotyczące technik wytwarzania, a dokładnie skrawania. Przedstawione zostały szerokie podziały tego zagadnienia w różnych aspektach. Dojście do tematu frezowania wymaga zapoznania się z pozostałymi grupami technik wytwarzania, charakterystyką procesu skrawania oraz podziałem skrawania. W dalszej części omówione zostały, także rodzaje obróbki skrawaniem, parametry skrawania oraz narzędzia. W temacie narzędzi podstawę tworzą materiały narzędziowe, które zostały szczegółowo opisane. Następnie omówiono historię rozwoju obrabiarek, a na końcu przedstawiono maszynę użytą do projektu. Zbliżając się do drugiej części dokonano niezbędnego opisu systemów CAD/CAM i możliwych narzędzi pomiarowych. Na zakończeniu części teoretycznej znajduje się krótki opis systemu 4.0. Druga, główna część pracy, czyli część praktyczna pisana jest w dużej mierze w formie przewodnika. Prace rozpoczynają się od zaprojektowania części. Każdy dodawany moduł jest kolejno opisywany wraz z używanymi funkcjami. Zakończenie projektowania części wiąże się z rozpoczęciem projektu obróbki. Każdy zabieg przedstawiony jest z symulacją obróbki w formie wyświetlonych ścieżek. Zawiera również informacje o dobranych parametrach obróbki i narzędziach. Projektowanie obróbki elementu kończy się wygenerowaniem G code’u. W pracy zawarty jest tylko jego początek wraz z opisem funkcji tam występujących oraz sposobem jego utworzenia. Zakończenie prac projektowych, umożliwia przedstawienie procesu wytwórczego zawierającego zdjęcia z przebiegu obróbki wraz z komentarzami. Na końcu wykonane zostały pomiary elementu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i środków. Podsumowanie całej pracy opisane zostało we wnioskach. Informacje tam zawarte opisują przebieg całej pracy wraz ze szczegółami dotyczącymi procesu wytwórczego.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Paweł_Święconek_275626.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34289

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f6a88c4fe2f44939471d8669e248f93/
URN
urn:pw-repo:WUT2f6a88c4fe2f44939471d8669e248f93

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page