Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vehicles selection for the distribution network service of food products

Elwira Krupka

Abstract

The aim of this study is to choose the best vehicle providing distribution network of food products based on costs of transportation as main criterion. The study was realised on example of company producing bread. The subject of the study is analysis of bread transport which was presented of three different variants. Calculations were done with the help of “Optymalizacja Tras Odwozu” program by Professor J. Leszczyński. Chapter I contains law and technical-organisational requirements concerning food products transport. In chapter II were presented general characteristics of company, description of company's activity, localization, used vehicles and the subject of transport. Chapter III contains information about consignees and their requirement however chapter IV provide variants and decription of "Optymalizacja Tras Odwozu" program. In chapter V were calculated costs associated of transport for all variants. In chapter VI were presented conclusions resulting from calculartions and based of them the best variant was selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Elwira Krupka (FT) Elwira Krupka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór środków transportowych do obsługi sieci dystrybucji artykułów spożywczych
Supervisor
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
środki transportowe, dystrybucja, optymalizacja, problem komiwojażera
Keywords in English
vehicle, distribution, optimization, salesman problem
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest dobór najlepszego środka transportu do obsługi sieci dystrybucji artykułów spożywczych, biorąc pod uwagę koszty transportowe. Praca została zrealizowana na przykładzie firmy produkującej pieczywo. Przedmiotem analizy w pracy jest przewóz chleba, który przedstawiono w trzech różnych wariantach. Do obliczeń wykorzystano program prof. J. Leszczyńskiego „Optymalizacja Tras Odwozu”. Rozdział I zawiera uwarunkowania prawne i techniczno-organizacyjne dotyczące przewozu artykułów spożywczych. W rozdziale II przedstawiono ogólną charakterystykę firmy, m.in. opis działalności, lokalizację, wykorzystywane pojazdy czy przedmiot transportu. Rozdział III zawiera informacje na temat odbiorców i ich zapotrzebowania, rozdział IV natomiast przedstawia warianty obsługi, a także opis wykorzystanego programu „Optymalizacja Tras Odwozu”. W rozdziale V policzone zostały koszty związane z transportem dla poszczególnych wariantów. W rozdziale VI przedstawiono wnioski płynące z obliczeń i na ich podstawie dokonano wyboru najkorzystniejszego wariantu.
File
  • File: 1
    1035599.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 19309

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f682e74390343a3aeb6b147248aef1e/
URN
urn:pw-repo:WUT2f682e74390343a3aeb6b147248aef1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page