Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Liposomes as a models of lipid bilayer of the skin

Iga Ostrowska

Abstract

The aim of this study was to compare the effect of various concentrations of synthetic anionic surfactants (SLS - sodium lauryl sulfate, ALS - ammonium lauryl sulfate) and the extract of Saponaria officinalis L. root rich in saponins on model biological membranes. Liposomes obtained by hydration were used and extruded to unify their size. Lipid mixtures for the formation of liposomes were composed to reflect the composition of the keratinocyte cell membrane (phospholipids and cholesterol in a molar ratio of 7: 3) and the intercellular cement present in the stratum corneum (ceramide, cholesterol and free fatty acids in a molar ratio of 1: 0.7: 1). The results of interaction of surfactants with model liposomes were evaluated on the basis of changes in the particle size distribution measured using the dynamic light scattering method.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iga Ostrowska (FC) Iga Ostrowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Liposomy jako modele dwuwarstwy lipidowej skóry
Supervisor
Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Milner-Krawczyk (FC/CDSB) Małgorzata Milner-Krawczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Kamil Wojciechowski (FC/CMB) Kamil Wojciechowski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
liposomy, surfaktanty, biosurfaktanty, saponiny, Saponaria Officinalis L., SLS, ALS
Keywords in English
liposomes, surfactants, biosurfactants, saponins, Saponaria Officinalis L., SLS, ALS
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było porównanie wpływu różnych stężeń syntetycznych anionowych surfaktantów (SLS – laurylosiarczanu sodu, ALS – laurylosiarczanu amonu) oraz ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej bogatego w saponiny na modelowe błony biologiczne. Wykorzystano liposomy otrzymane metodą hydratacji i poddane ekstruzji w celu ujednolicenia ich wielkości. Lipidowe mieszaniny do utworzenia liposomów skomponowano tak, by odzwierciedlały skład błony komórkowej keratynocytu (fosfolipidy i cholesterol w stosunku molowym 7:3) oraz cementu międzykomórkowego obecnego w warstwie rogowej naskórka (ceramid, cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe w stosunku molowym 1:0,7:1). Rezultaty interakcji surfaktantów z modelowymi liposomami oceniane były na podstawie zmian rozkładu wielkości cząstek mierzonych z wykorzystaniem metody dynamicznego rozpraszania światła.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska-Ostrowska_Iga-276198.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28359

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f64ef32fe0c4d498c326db2f2ffb0f1/
URN
urn:pw-repo:WUT2f64ef32fe0c4d498c326db2f2ffb0f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page