Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adhibition of BIM technology in design a floor heating system

Mateusz Belniak

Abstract

The aim of this thesis is design of central floor heating system in Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology on the Lech Kaczyński 16 Street. Building was designed during Interfaculty Interdiscyplinary BIM Project. The thesis includes theoretical part wherein BIM technology is presented. They were shown benefits resulting from its use, difficulties in its implementation and developement capabilities. In addition the possibilities provided by BIM during every stage of building process are described. Included design, construction and facility management. Second part of thesis is design of central floor heating system in this building. They were made many calculations in order to design mentioned system. Heating load of this bulding was calculated by the Audytor OZC program. Next stage was calculations of heating system based on the results of heat load balance. The above calculations were made using the Audytor SET program. This project includes also selection of circulation pump, fittings, diameter of pipes, thickness of thermal insulation and initial set of control valves.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Belniak (FEE) Mateusz Belniak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu instalacji ogrzewania podłogowego
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
BIM, ogrzewanie podłogowe, centralne ogrzewanie,
Keywords in English
BIM, floor heating, heating system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej przy ulicy Lecha Kaczyńskiego 16, którego projekt powstał podczas Międzywydziałowego Projektu Interdyscyplinarnego BIM. W skład pracy wchodzi część teoretyczna, w której przedstawiona zostaje technologia BIM. Pokazane zostały korzyści wynikające z jej stosowania, trudności w jej wprowadzeniu i możliwości rozwoju. Ponadto opisane są możliwości, jakie daje BIM na każdej z faz inwestycji budowlanej. Od projektowania, przez budowę, po użytkowanie obiektu. Drugą częścią pracy jest projekt centralnego ogrzewania podłogowego w budynku. W celu zaprojektowania wyżej wymienionej instalacji zostały przeprowadzone kolejne obliczenia. Policzone zostało projektowe obciążenie cieplne w programie Audytor OZC. Następnie, na podstawie wyników bilansu obciążenia cieplnego, wykonano obliczenia centralnego ogrzewania oraz wstępną regulację instalacji. Powyższe obliczenia zostały wykonane za pomocą programu Audytor SET. W zakres projektu wchodzą również: dobór pompy obiegowej, armatury, średnic przewodów, grubości izolacji cieplnej oraz wstępne nastawy zaworów regulacyjnych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Mateusz_Belniak_277684.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f30f933e77d4d608f344f4c2f6583c4/
URN
urn:pw-repo:WUT2f30f933e77d4d608f344f4c2f6583c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page