Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elaboration of potential risk escalation scenarios in the ground handling process of aircraft

Maja Katarzyna Adamowicz

Abstract

Air transport is aimed to move people and cargo with a minimum time and costs and at the same time with high level of security. The most important factors which affect the security level are the human, environmental and technical factors. An Aircraft accident can be initiate by any of these factors. The string of these events is cause-and-effect. The purpose of this dissertation is to find the causes that had impact on the occurrence of non required incident and to do the research of the potential risk of escalation scenarios in the ground handling process, if the safety barriers would not fulfils their role. The first chapter of the dissertation gives an account of general analysis of aircraft's ground handling process. The individual actions and their after-effects are described. The second chapter was dedicated to the identification of threats and their spread. Influencing factors of the aviation safety and the division of aviation incidents were presented. The third chapter submits an analysis of three selected aviation incidents by using the error tree and the incidents tree techniques. The concluding chapter provides the summary of carried out considerations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maja Katarzyna Adamowicz (FT) Maja Katarzyna Adamowicz,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie scenariuszy eskalacji ryzyka w procesie obsługi naziemnej samolotu
Supervisor
Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stelmach (FT/DATE) Anna Stelmach,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT) Sylwia Bęczkowska (FT/IMST) Sylwia Bęczkowska,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
zdarzenie lotnicze, bezpieczeństwo, metoda ETA, metoda FTA, czynnik ludzki, uszkodzenie, obsługa
Keywords in English
air incident, safety, method ETA, method FTA, human factor, damage, handling
Abstract in Polish
Transport lotniczy ma na celu przemieszczenie osób i ładunków przy minimalnym czasie obsługi i kosztach, a równocześnie wysokim poziomie bezpieczeństwa. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na ten poziom jest czynnik ludzki, środowiskowy oraz techniczny. Każdy z tych czynników może zapoczątkować sytuację niepożądaną w wyniku, której może dojść do wypadku lotniczego. Ciąg tych zdarzeń ma charakter przyczynowo-skutkowy. Celem niniejszej pracy jest poznanie przyczyn, które miały wpływ na powstanie zdarzenia niepożądanego oraz opracowanie potencjalnych scenariuszy eskalacji ryzyka w procesie obsługi naziemnej, gdyby bariery bezpieczeństwa nie spełniły swojej roli. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono ogólną analizę procesu obsługi naziemnej statku powietrznego. Opisano poszczególne czynności i ich następstwa. Drugi rozdział został poświęcony identyfikacji zagrożeń i ich rozprzestrzenianiu się. Przedstawiono czynniki mające wpływ na poziom bezpieczeństwa oraz podział zdarzeń lotniczych. Rozdział trzeci przedstawia analizę trzech wybranych zdarzeń lotniczych za pomocą metody drzewa błędów i drzewa zdarzeń. Rozdział kończący niniejszą pracę stanowi podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
File
  • File: 1
    Maja_Katarzyna_Adamowicz_1110308.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31198

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f0b8be6b5cb4bc28539d6fe4f1ad6ee/
URN
urn:pw-repo:WUT2f0b8be6b5cb4bc28539d6fe4f1ad6ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page