Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prawne aspekty mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy

Joanna Małgorzata Sępioł

Abstract

Powyższą pracą staram się ukazać czym jest problem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, a także problem molestowania seksualnego w miejscu pracy. Molestowanie seksualne oraz psychiczne jest zjawiskiem coraz częściej występującym zarówno w naszym kraju ale też na świecie. Wielu pracowników zdaje sobie sprawę jak można dochodzić swoich praw, co staram się przedstawić w mojej pracy. Praca składa się z trzech rozdziałów i ma na celu przybliżenie podstawowych pojęć mobbingu i dyskryminacji poprzez wytłumaczenie często trudnej i niezrozumiałej terminologii towarzyszącej temu zagadnieniu. Staram się wyjaśnić takie zjawiska jak fazy mobbingu, regulacje prawne dotyczące mobbingu i dyskryminacji na terenie Polski przedstawiam również regulacje międzynarodowe dotyczące obu zjawisk. Opisuję prawo dotyczące mobbingu i dyskryminacji w prawie Unii. Przedstawiam też sposoby walki z mobbingiem i dyskryminacją oraz postępowanie sądowe w Polsce w sprawach osób mobbingowanych, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz ich ocenę.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Małgorzata Sępioł (FASS) Joanna Małgorzata Sępioł,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Mobbing, dykryminacja, molestowanie seksulane, mobber, molestowanie psychiczne,
File
  • File: 1
    PRAWNE ASPEKTY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY Joanna Sępioł.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8731

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f0a2b98edd84343b38a047ccfe6eccc/
URN
urn:pw-repo:WUT2f0a2b98edd84343b38a047ccfe6eccc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page