Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Supervision of the additive manufacturing process accuracy with an implementation of vision systems with image analysis

Piotr Jacek Gliszczyński

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Jacek Gliszczyński (FM) Piotr Jacek Gliszczyński,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Nadzorowwanie poprawności prowadzenia procesu wytwarzania przyrostowego przy zastosowaniu systemów wizyjnych z analizą obrazu
Supervisor
Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Systemy wizyjne, widzenie maszynowe, FFF, FDM, druk 3D, śledzenie cech, zapobieganie niedoskonałościom.
Keywords in English
Machine vision, vision systems, FFF, FDM, 3D printing, feature tracking, imperfections preventing
File
  • File: 1
    MT_1st_269810.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34093

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2f036a4f944848f58f3d6d581abd4646/
URN
urn:pw-repo:WUT2f036a4f944848f58f3d6d581abd4646

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page