Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

LAPIDARY BY THE VISTULA RIVER IN WARSAW - EXHIBITION SPACE FOR HISTORIC ITEMS FROM THE BOTTOM OF THE VISTULA

Maciej Jacek Rudecki

Abstract

The subject of the project is the lapidary – an exhibition and storage space for stone fragments picked from the bottom of the Vistula river. Project is located in Warsaw, on the left bank of Vistula, nearby Kahl’s square, between Świętokrzyski and railway bridge. The choice of this location was caused by the desire of making a relation between the project, the near Faculty of Sculpture of Academy of Fine Arts and the right bank of the Vistula.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Jacek Rudecki (FA) Maciej Jacek Rudecki,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
LAPIDARIUM NAD WISŁĄ W WARSZAWIE - PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA DLA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW WYŁOWIONYCH Z DNA WISŁY
Supervisor
Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Faculty of Architecture (FA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001402/L
Reviewers
Jacek Wciślak (FA/DRAOLA) Jacek Wciślak,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Radosław Achramowicz (FA) Radosław Achramowicz,, Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
lapidarium wisła rzeka lewy brzeg warszawa wystawa
Keywords in English
lapidary vistula river left bank warsaw exhibition
Abstract in Polish
Tematem opracowania projektu jest obiekt pełniący funkcję lapidarium – przestrzeni wystawienniczej i magazynowej fragmentów kamiennych elementów architektonicznych wyłowionych z dna Wisły. Projekt zlokalizowany jest w Warszawie, na lewym brzegu Wisły, w okolicy skweru Kahla, między mostami Świętokrzyskim a średnicowym. Powodem wyboru lokalizacji była chęć utworzenia relacji z pobliskim Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych i prawym brzegiem Wisły. Usytuowanie wraz z określeniem głównej osi obiektu w kierunku wschodnim pozwala na utworzene kadrowanego widoku na tereny zieleni nadrzecznej – wartościowy fragment prawego brzegu Wisły, składający się, na obszar chroniony Natura 2000 Doliny Środkowej Wisły oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pozwoli to na utworzenie wewnątrz miasta przestrzeni, z której, dzięki odpowiednio usytuowanym otworom okiennym, widoczne są tereny niezurbanizowane lub bezkres nieba. Kadry te będą również stanowiły tło dla obiektów eksponowanych w budynku. Prócz stałego przeznaczenia podstawowego – przestrzeni ekspozycyjnej dla kamiennych elementów wyłowionych z dna Wisły – obiekt będzie pełnił funkcję czasową pawilonu wystawowego Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych.
File
  • File: 1
    249801_inz_yelWv2x.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11424

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2eff39736b724a099df22b4f6d87a1b1/
URN
urn:pw-repo:WUT2eff39736b724a099df22b4f6d87a1b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page