Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Blockchain-based Distributed Voting System

Andrzej Krzysztof Wódkiewicz, Gustaw Żyngiel

Abstract

The main goal of this study is creating a distributed voting platform based on the blockchain technology, which could solve existing problems in current methods of organising secret ballots. The application should be fully transparent, allowing to verify the reliability of the processes behind the conducted votings, while preserving users’ anonymity at the same time. The dissertation presents basic knowledge on the blockchain technology and gives a short description of its three most popular implementations. Additionally, it justifies the usage of Ethereum as the backbone of the proposed platform and describes tools designed to create Ethereum-based applications. Moreover, this study presents a description of the business case behind the created platform, its software architecture and the deployment, installation and usage manuals. Any possible risks of using the platform and posed directly by the native shortcomings of the blockchain technology have been presented in a separate chapter. The authors of this study evaluate the final results of their work results against their earlier-defined goals. They also present the problems encountered during the implementation phase, and they put forward ideas for further development of the platform. They also discuss the usefulness of blockchain and emphasise the difficulty in defining a business case, which could fully utilise the potential of this technology.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Krzysztof Wódkiewicz (FMIS) Andrzej Krzysztof Wódkiewicz,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Gustaw Żyngiel (FMIS) Gustaw Żyngiel,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Wykorzystanie technologii blockchain do implementacji rozproszonego systemu głosowania
Supervisor
Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Kotowski (FMIS/DCSDCAM) Paweł Kotowski,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Ewa Pawelec (FMIS/DAICM) Ewa Pawelec,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Ewa Pawelec (FMIS/DAICM) Ewa Pawelec,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
blockchain, Ethereum, głosowanie, system rozproszony, system zdecentralizowany
Keywords in English
blockchain, Ethereum, voting, ballot, distributed system, decentralized system
Abstract in Polish
Tematem tej pracy jest wykorzystanie technologii blockchain do implementacji rozproszonego systemu do głosowania. Jego realizacja ma na celu rozwiązanie problemów związanych z przeprowadzaniem tajnych głosowań. Założeniami systemu są: transparentność i rzetelność procesów służących do realizacji głosowania oraz anonimowość jego użytkowników. W pracy przybliżane są podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu technologii blockchain. Zawiera ona także krótki opis trzech najpopularniejszych implementacji blockchaina wraz ze szczegółami dotyczącymi Ethereum. W pracy przedstawiony został opis biznesowy systemu, jego architektura, wykorzystane narzędzia oraz instrukcje instalacji, uruchomienia i użytkowania. Oddzielny rozdział poświęcony jest na omówienie ryzyka wynikającego z działania aplikacji, związanego m.in. ze sposobem funkcjonowania blockchaina. Autorzy uzasadniają wybór Ethereum jako infrastruktury, na której opiera się utworzona platforma do głosowania, dokonują oceny otrzymanego rezultatu względem postawionych założeń, przedstawiają problemy związane z tworzeniem oprogramowania bazującego na wykorzystanych technologiach oraz przedstawiają pomysły na dalszy rozwój wytworzonego produktu. Podejmują oni również rozważania na temat użyteczności blockchaina oraz podkreślają trudność przy definiowaniu problemów, dla których rozwiązania oparte o tę technologię niosłyby realne korzyści.
File
  • File: 1
    praca-inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29692

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2eb3fc8778bc44a097b191a5e3d3d32b/
URN
urn:pw-repo:WUT2eb3fc8778bc44a097b191a5e3d3d32b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page