Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Optical properties of graphene flakes in aqueous suspensions

Milena Zuzanna Ojrzyńska

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Zuzanna Ojrzyńska (FP) Milena Zuzanna Ojrzyńska,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Właściwości optyczne płatków grafenowych w zawiesinach wodnych
Supervisor
Anna Wróblewska (FP/SRD) Anna Wróblewska,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Structural Research Division (FP/SRD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Wróblewska (FP/SRD) Anna Wróblewska,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP) Mariusz Zdrojek (FP/SRD) Mariusz Zdrojek,, Structural Research Division (FP/SRD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
grafen, tlenek grafenu, mokra eksfoliacja, spektroskopia uv-vis, własności optyczne, absorpcja, współczynnik absorpcji
Keywords in English
graphene, graphene oxide, liquid exfoliation, uv-vis spectroscopy, optical properties, absorption, absorption coefficient
File
  • File: 1
    Pracadyplomowa_inzynierska_MilenaOjrzynska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27200

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ea462e018de470ebe1f02ad2a94d17a/
URN
urn:pw-repo:WUT2ea462e018de470ebe1f02ad2a94d17a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page