Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Blow molding modeling in ANSYS Polyflow

Przemysław Kołakowski

Abstract

The work was aimed at presenting various blow molding methods in polymer processing and simulation of the extrusion blow molding process. Then, by modifying various parameters relevant to the process, examine their impact on its course and the final result in the form of a final product. In the first chapter, three different blow molding methods are presented along with illustrations showing the course of the process and the description of individual stages. For each of the methods, there are also examples of products that are made using this method and the materials used for their production. The second chapter is devoted to computer-aided design of the mentioned technologies. The genesis of the need for such solutions and their use in industry are presented. It is explained what is characteristic of CFD software, basic principles of fluid mechanics and ANSYS Polyflow environment. The third chapter is a description of simulation modelingin ANSYS Polyflow. It presents the operation of each of them and step by step what should have been done to correctly define the issue and obtain the desired result. For a more detailed illustration of the program's operation there are screenshots made during the simulation and their short comments. The results of the research are presented in the fourth chapter. In the following sub-sections there are graphs of the distribution of parameter values such as material viscosity, blow-out pressure or parameters of the power equation depending on the viscosity along with the comments and possible suggestions on what to do to optimize the process. The influence of each of the analyzed values is also described and graphs of dependencies between them are presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Kołakowski (FPE) Przemysław Kołakowski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Modelowanie formowania z rozdmuchiwaniem przy użyciu ANSYS Polyflow
Supervisor
Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adrian Lewandowski (FPE/IoMP) Adrian Lewandowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Wilczyński (FPE/IoMP) Krzysztof Wilczyński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Formowanie z rozdmuchiwaniem, ANSYS, Polyflow, modelowanie, symulacja, polimery, lepkość, Polydata
Keywords in English
blow molding, ANSYS, Polyflow, modeling, symulation, polymers, viscosity, Polydata
Abstract in Polish
Praca miała na celu przedstawienie różnych metod formowania z rozdmuchiwaniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz wykonanie symulacji przebiegu procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem w ANSYS Polyflow. Poprzez modyfikacje parametrów istotnych dla procesu, zbadanie ich wpływu na jego przebieg oraz efekt końcowy w postaci gotowego wyrobu. W pierwszym rozdziale przybliżone zostały trzy metody formowania z rozdmuchiwaniem wraz z ilustracjami przedstawiającymi przebieg procesu i opisem poszczególnych etapów. Dla każdej z metod przytoczone zostały przykłady wyrobów jakie są wykonywane tą technologią oraz tworzywa jakich używa się do ich produkcji. Rozdział drugi poświęcony jest komputerowemu wspomaganiu projektowania wymienionych procesów. Znajduję się tu geneza potrzeby stosowania takich rozwiązań oraz ich wykorzystanie w przemyśle. Wyjaśnione zostało czym charakteryzuje się oprogramowanie CFD, podstawowe zasady mechaniki płynów orazzasada działania ANSYS Polyflow. Trzeci rozdział jest opisem modelowania symulacji za pomocą pięciu modułów ANSYS Polyflow. Przedstawiono tu działanie każdego z nich oraz peocedurę co należało zrobić aby poprawnie zdefiniować zagadnienie i otrzymać pożądany wynik. Dla dokładniejszego zobrazowania działania programu znajdują się tam zrzuty ekranu wykonywane w czasie przeprowadzania symulacji oraz ich krótkie komentarze. Wyniki badań przedstawionesą w rozdziale czwartym. W poszczególnych podrozdziałach znajdująsięrozkładyzmiennych takich jak lepkość materiału czy ciśnienie rozdmuchu wraz z komentarzami i ewentualnymi sugestiami co należy zrobić aby zoptymalizować przebieg procesu. Opisany jest również wpływ każdej z analizowanych wielkości oraz przedstawione zostały wykresy zależności między nimi.
File
  • File: 1
    Modelowanie-formowania-z-rozdmuchiwaniem-przy-użyciu-ANSYS-Polyflow-Przemysław-Kołakowski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31879

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ea1fb815f9246ea9d0522844523d1a9/
URN
urn:pw-repo:WUT2ea1fb815f9246ea9d0522844523d1a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page