Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research of the impact of Nd-YAG laser beam shape on the strength of two steel sheets type DC01

Olaf Łukasz Cypryniak

Abstract

This paper describes the results of strength tests on two sheets metal (steel DC01) connected with spot welds. There were performed using pulsed Nd:YAG laser. We were analyzed the influence of the beam shape and its energy value on the tensile strength. The work presents of the test method. The description includes the design and manufacture of special sheet metal grip. The results of the study are presented on the charts and tables.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Olaf Łukasz Cypryniak (FACME) Olaf Łukasz Cypryniak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie wpływu kształtu impulsu lasera na wytrzymałość połaczenia dwu blach stalowych DC01
Supervisor
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
86
Internal identifier
SIMR; D-1434
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Parafiniak (FACME/IMDF) Maciej Parafiniak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Laser, 2.Spajanie, 3.Badanie, 4.Nd:YAG
Keywords in English
1.Laser, 2.Welding, 3.Research, 4.Nd:YAG
Abstract in Polish
W pracy opisano wyniki badań wytrzymałościowych zestawu dwóch blach stalowych DC01 połączonych spoinami punktowymi, które wykonywano za pomocą impulsowego lasera Nd-YAG. Analizowano wpływ kształtu impulsu oraz jego energię na wartość siły rozrywającej ów zestaw blach. W pracy znajduje się opis metody badawczej oraz pokazano projekt zastosowanego uchwytu. Wyniki badań przedstawiono w postaci kilkudziesięciu wykresów i tabel.
File
  • File: 1
    Badanie wpływu kształtu impulsu lasera Nd-YAG na wytrzymałość połączenia dwóch blach stalowych typu DC01.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12612

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e774434ae444e6f96b841caf07e8c39/
URN
urn:pw-repo:WUT2e774434ae444e6f96b841caf07e8c39

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page