Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hilbert spectrum in analysis of electromyographic signals

Sebastian Dominik Lejman

Abstract

The thesis deals with the application of the Hilbert spectrum in the analysis of chosen electromyographic signals. In the theoretical part, basic information concerning the Empirical Mode Decomposition (EMD) into Intristic Mode Functions (IMF) is presented. Instantaneous parameters of IMF components are characterized and the method of visualization of the Hilbert spectrum is presented. The practical part of the thesis included elaboration of the GUI enabling visualization of a waveform of the analyzed EMG signal, as well as obtained IMFs, the Hilbert spectrum and the scalogram. In tests, real pathological (myopathy, ALS) and healthy EMG signals were applied. In the content, the most important functions implemented in the program and chosen code parts are presented. The obtained Hilbert spectra and scalograms of analyzed signals were analyzed and compared.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Dominik Lejman (FM) Sebastian Dominik Lejman,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Widmo Hilberta w analizie sygnałów elektromiograficznych
Supervisor
Kajetana Marta Snopek (FM) Kajetana Marta Snopek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcel Młyńczak (FM/IMBE) Marcel Młyńczak,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Kajetana Marta Snopek (FM) Kajetana Marta Snopek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
dekompozycja empiryczna, mod wewnętrzny, częstotliwość chwilowa, sygnał analityczny
Keywords in English
empirical mode decomposition, intrinsic mode function, instantaneous frequency, analytic signal
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy wykorzystania widma Hilberta w analizie wybranych sygnałów elektromiograficznych. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metody empirycznej dekompozycji sygnału (EMD) na mody wewnętrzne (IMF). Scharakteryzowano parametry chwilowe składowych IMF oraz przedstawiono sposób wizualizacji widma Hilberta. Część praktyczna obejmowała opracowanie GUI umożliwiającego zobrazowanie analizowanego przebiegu EMG wraz z wyznaczonymi modami wewnętrznymi, widmem Hilberta oraz skalogramem. W testach wykorzystano rzeczywiste sygnały EMG pochodzące od osób zdrowych i chorych z miopatią oraz ze stwardnieniem zanikowym bocznym. W treści pracy przedstawiono najważniejsze funkcje zaimplementowane w programie wraz z najistotniejszymi fragmentami kodu. Analizie porównawczej poddano otrzymane wykresy widma Hilberta oraz skalogramy przeanalizowanych sygnałów.
File
  • File: 1
    276812_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e7568b392d74b0fb5f63a525d34aafd/
URN
urn:pw-repo:WUT2e7568b392d74b0fb5f63a525d34aafd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page