Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of Text Documents Representations

Andrzej Michalski

Abstract

The thesis describes the system whose purpose is to visualize text documents representations. The problem of creating text documents representations is the part of the wide, interdisciplinary domain of knowledge named natura]. language processing involving the issues of artificial intelligence and linguistics. The thesis presents both functional and non-functional requirements of the designed and implemented system. It also consists of the description of architecture which was applied into the system. The thesis also includes analysis of available tools for developing that kind of systems, efficiency tests, and theoretical aspects of text documents representations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Michalski (FEIT/ICS) Andrzej Michalski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wizualizacja reprezentacji dokumentów tekstowych
Supervisor
Grzegorz M. Protaziuk (FEIT/ICS) Grzegorz M. Protaziuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000731
Keywords in Polish
reprezentacje tekstu, lucene, XML, SAX, worek słów
Keywords in English
text representations, lucene, XML, SAX, bag of words
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest opisowi systemu służącemu do wizualizacji reprezentacji dokumentów tekstowych. Problem tworzenia reprezentacji dokumentów tekstowych należy do szerokiej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest przetwarzanie języka naturalnego, która łączy w sobie zagadnienia sztucznej inteligencji i lingwistyki. Praca przedstawia wymagania stworzonego systemu, zarówno funkcjonalne jak i niefunkcjonalne. Ponadto opisano w niej architekturę, która została użyta do jego wykonania. Zawiera ona także analizę dostępnych narzędzi do tworzenia tego typu systemów, testy wydajnościowe oraz opis teoretyczny dotyezący reprezentacji dokumentów

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e6b1f97ae914965aa7aeba9fe83d159/
URN
urn:pw-repo:WUT2e6b1f97ae914965aa7aeba9fe83d159

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page