Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of a single-family house to the nZEB standard

Zuzanna Martyna Jakoniuk

Abstract

The diploma thesis presents an analysis of modernization of a single-family building from the 80's built on Polish territory to the standard of nearly zero-energy building. The analysis is based on calculations made in Purmo OZC 6.7 Basic software, in which the building is modelled in the existing state. In order to determine the heat transfer coefficients the PN-EN ISO 6946 standard was used, whereas to calculate the energy demand the PN-EN ISO 13790 standard was used. After obtaining the current values of the heat transfer coefficient U [W / (m2 ∙ K)], the modernization of partitions was presented so as to adjust the value of the coefficient to the requirements of the Ordinance of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017 amending the regulation on technical conditions that should be met by buildings and their location, effective from December 30, 2020. Modernization of a single-family building will consist of seven variants and will aim to reduce the value of energy demand for heating of the building. The variants include upgrades of external walls, ceilings, roofs, windows, doors, internal walls and ventilation system. The impact of the modernization of each variant has been analyzed in terms of the decrease in the energy demand for heating and heat losses through the partitions. The results were presented in the form of graphs and tables. The estimated cost of the planned modernization of a single-family residential building was also presented. The costs of using insulating materials used to insulate partitions and the costs of replacing partitions such as windows or doors have been given. The work includes original projections and a section of the analyzed single-family building built in 1980 in Jałowcowa 29 Street in Magdalenka village in Lesznowola commune. After the modernization of the building, it was calculated that the energy demand was reduced by 138.4 kWh / (m2 ∙ year). It is a decrease equal to 83.37% in relation to the value of the existing state. The cost of this modernization is 87 880.23 PLN which returns after 15 years and 4 months. It shows the profitability of the process of modernization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Martyna Jakoniuk (FEE) Zuzanna Martyna Jakoniuk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Modernizacja budynku jednorodzinnego do standardu nZEB
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wiszniewski (FEE/DPEGHS) Andrzej Wiszniewski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
nZEB, zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, modernizacja, straty ciepła, współczynnik przenikania ciepła
Keywords in English
nZEB, heating energy demand, a building with almost zero energy consumption, modernization, thermal energy losses, heat transfer coefficient
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przedstawiono analizę modernizacji budynku jednorodzinnego z lat 80-tych wybudowanego na terenie Polski do standardu budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Analiza opiera się na obliczeniach wykonanych w programie Purmo OZC 6.7 Basic, w którym wprowadza się budynek w stanie istniejącym. W celu wyznaczenia współczynników przenikania ciepła skorzystano z normy PN-EN ISO 6946, natomiast by obliczyć zapotrzebowanie na energię posłużono się normą PN-EN ISO 13790. Po otrzymaniu obecnych wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/(m2∙K)] przedstawiono modernizację przegród tak, by dostosować wartość współczynnika do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujących od 30 grudnia 2020r. Modernizacja budynku jednorodzinnego będzie składała się z siedmiu wariantów i będzie miała na celu zmniejszenie wartości zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania budynku. Do podanych wariantów należą modernizacje: ścian zewnętrznych, stropów, dachu, okien, drzwi, ścian wewnętrznych i wentylacji. Wpływ modernizacji każdego z wariantów został przeanalizowany pod względem spadku wartości zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz strat ciepła przez przegrody. Wyniki zostały przedstawione w formie wykresów i tabel. Przedstawiono również szacunkowy koszt planowanej modernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Podano koszty użycia materiałów izolacyjnych użytych w celu docieplenia przegród oraz koszty wymiany przegród takich jak okna czy drzwi. W pracy umieszczono oryginalne rzuty i przekrój analizowanego budynku jednorodzinnego wybudowanego w 1980 roku przy ul. Jałowcowej 29 we wsi Magdalenka w gminie Lesznowola. Po dokonaniu modernizacji budynku obliczono, że udało się zredukować zapotrzebowanie na energię o 138,4 kWh/(m2∙rok). Jest to spadek równy 83,37% w stosunku do wartości stanu istniejącego. Koszt tej modernizacji wynosi 87 880,23 zł, który zwróci się po 15 latach i 4 miesiącach, co świadczy o opłacalności procesu modernizacji.
File
  • File: 1
    277697_-_Zuzanna_Jakoniuk_-_Modernizacja_budynku_jednorodzinnego_do_standardu_nZEB.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32736

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e68bc12afc144649d4678e0437287db/
URN
urn:pw-repo:WUT2e68bc12afc144649d4678e0437287db

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page