Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

New SE-MA-FOR. Lodz Centre of Animated Film

Przemysław Jan Godlewski

Abstract

New SE-MA-FOR. Lodz Centre of Animated Film Film studio SE-MA-FOR gained importance in polish filmmaking thanks to the production of animated films. Worldwide, on the other hand, it is mostly known for making alternative animations. The designed building is a functional extension of the existing museum’s offer of the Filmmaking Museum in Lodz. It creates additional space for a wider presentation of animated art. The main goal is to build a complex narrative telling the history of SEMAFOR complementing it with additional functions such as space for temporary exhibitions, room for screenings and workshops and studio for films and photographs, which are to become a place of popularizing the art of animation to a wider audience. The selection of location was dictated by the characteristics of the planned venue. The film culture, created around the National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź is the first determinant. Additionally, The Filmmaking Museum in Lodz, currently as a building with a more historical and exhibitional aura, that does not have the ability to enlarge nor modernize its offer due to structural limitations but remains in close relationship with the filmmaking world, was the second crucial determinant in the selection of localization near the Victory Square in Lodz. A center of animation is a building that can become part of both the historical and cultural background of a place, while remaining in touch with existing museum spaces, complementing their offers and memorializing the history of SE-MA-FOR. Thanks to the analysis of spacial and urban factors, the proposed building collaborates with the existing urban structure of palace buildings and the postindustrial character of Karol Wilhelm Scheibler’s complex, being one of the most relevant examples of lodscher industrial plants, which had shaped the image of historical Lodz. The direct neighbourhood of the Park Zrodliska in Lodz dictates a pavilion-like character of the structure, which is only a complementation of the existing tissue. The design of the southern part of the plot does not only leave the historical connection of the palace with the park but also recreates and emphasizes the essence of this spacial dependency. Moreover, an urban interior has been created between the palace and the planned building. It revives currently unused space that historically used to be the busiest, entering sphere of the palace. The design idea for the proposed building was animation itself, which as a record of movement in frames shows living pictures. Just like in an animated film, the building of New SEMAFOR has become a screen animated by life. Consecutive frames, limited by even divisions, expose special moments. Additionally, the exhibition has been designed basing on the same division that informs in a three-dimensional way about the building’s function. The architectural form and selection of material have been defined by contextual conditions. The employment of concrete for elevations as a material of high aesthetic value and restrained detail have been applied to emphasize the rich, neo-renaissance ornaments of its nearest neighbour - the palace.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Jan Godlewski (FA) Przemysław Jan Godlewski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Nowy SE-MA-FOR. Centrum animacji filmowej w Łodzi
Supervisor
Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1878/L
Reviewers
Paweł Grodzicki (FA/DDTA) Paweł Grodzicki,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Witold Andrzej Orzechowski (FA/DAUD) Witold Andrzej Orzechowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Piotr Trębacz (FA/DAUD) Piotr Trębacz,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
animacja, film, kinematografia, kino, muzeum, pawilon, park, Łódź
Keywords in English
animation, film, cinematography, cinema, museum, pavilion, park, Łódź
Abstract in Polish
Nowy SE-MA-FOR. Centrum Animacji filmowej w Łodzi. Studio filmowe SE-MA-FOR zapisało się w historii polskiej kinematografii dzięki produkcji filmów animowanych. Na świecie jednak, postrzegane jest przede wszystkim jako ośrodek związany z twórcami animacji alternatywnej. Zaprojektowany budynek jest funkcjonalnym rozszerzeniem oferty muzealnej istniejącego Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tworzy dodatkową przestrzeń do szerszego prezentowania sztuki animacji. Głównym celem jest zbudowanie kompleksowej narracji opowiadającej o historii łódzkiego SE-MA-FORa, jednakże uzupełnionej o dodatkowe funkcje, takie jak: miejsce wystaw czasowych, salę projekcyjno-warsztatową oraz studio fotograficzno-filmowe, które będą miejscem propagowania sztuki animacji filmowej szerszemu gronu odbiorców. Wybór lokalizacji podyktowany był przesłankami wynikającymi z charakterystyki planowanego obiektu. Łódzka kultura filmowa wytworzona w obrębie Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej jest pierwszą z nich. Dodatkowo Muzeum Kinematografii w Łodzi obecnie, jako obiekt o charakterze historyczno-wystawienniczym, który przez swoje strukturalne ograniczenia nie ma możliwości powiększenia i zmodernizowania swojej oferty, jednakże pozostający w ścisłej relacji ze światem filmowym, był drugim istotnym czynnikiem decydującym o wyborze lokalizacji przy placu Zwycięstwa w Łodzi. Centrum animacji jest obiektem, który może wpisać się zarówno w kontekst historii i kultury filmowej miejsca, pozostając jednocześnie w ścisłej relacji z istniejącą zabudową muzealną uzupełniając jej ofertę, tym samym upamiętniając historię studia SE-MA-FOR. Dzięki przeanalizowaniu czynników przestrzenno-urbanistycznych, zaproponowana zabudowa wpisuje się w istniejącą strukturę urbanistyczną zabudowy pałacowej i pofabrycznej kompleksu Karola Wilhelma Scheiblera, będącej jednym z najistotniejszych przykładów łódzkich zakładów przemysłowych kształtujących oblicze historycznej Łodzi. Bezpośrednie sąsiedztwo z Parkiem Źródliska II decyduje o pawilonowym charakterze zabudowy, która jest jedynie uzupełnieniem istniejącej tkanki. Projekt zabudowy w południowej części działki nie tylko pozostawia historyczne połączenie pałacu z parkiem, lecz jednocześnie odtwarza i podkreśla istotę tej zależności przestrzennej. Co więcej wytworzone zostało wnętrze urbanistyczne pomiędzy pałacem i planowaną zabudową. Pozwala to na aktywizację obecnie nieużywanej przestrzeni, która historycznie była najbardziej ruchliwą, wejściową strefą do pałacu. Ideą projektową dla zaproponowanej zabudowy stała się sama animacja, która będąc zapisem ruchu w kolejnych klatkach pokazuje żywy obraz. Tak jak w animacji, budynek Nowego SE-MA-FORa stał się ekranem pokazującym dziejące się w nim życie. Kolejne klatki ograniczone regularnymi podziałami wyodrębniają poszczególne momenty. Dodatkowo wystawa została zaprojektowana w oparciu o ten sam podział, który w przestrzenny sposób informuje o funkcji jaką budynek pełni. Forma architektoniczna oraz dobór materiału był bezpośrednio podyktowany uwarunkowaniami kontekstualnymi. Użycie betonu elewacyjnego jako materiału o wysokich właściwościach estetycznych oraz powściągliwy detal, miały na celu podkreślenie bogatego, neorenesansowego ornamentu sąsiadującego pałacu.
File
  • File: 1
    275778_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33152

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e3e3c43b7ec4eedaa952c760dc38caf/
URN
urn:pw-repo:WUT2e3e3c43b7ec4eedaa952c760dc38caf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page