Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej bytowej w garażu podziemnym

Barbara Maria Budzyk

Abstract

Streszczenie W niniejszej pracy skupiono się na zaprojektowaniu wentylacji mechanicznej bytowej garażu podziemnego w budynku mieszkalnym. Ponadto przedstawiono w niej podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące projektowania wentylacji garaży podziemnych. Praca dzieli się na dwie części. Część teoretyczną, w której omówiono najważniejsze pojęcia wentylacji mechanicznej w garażach zamkniętych i metodykę obliczeniową opartą o wytyczne niemieckie VDI 2053. Część projektową, w której wykorzystano zdobytą wiedzę. Przedstawiono opis techniczny budynku i przyjęte założenia projektowe. W pierwszej kolejności wykonano obliczenia wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego. Biorąc pod uwagę konstrukcję garażu, zaprojektowano sieć przewodów wyciągowych wraz z dokładnym rozmieszczeniem kratek wyciągowych i nawiewnych otworów kompensacyjnych. Następnie wykonano obliczenia hydrauliczne, potrzebne do doboru wentylatora i przepustnic. Zaprojektowano wentylacje pomieszczeń technicznych i komórek lokatorskich w oparciu o część teoretyczną. Dobrano wentylatory, przepustnice, klapy przeciwpożarowe, detektory gazu CO i LPG oraz tłumiki akustyczne.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Maria Budzyk (FEE) Barbara Maria Budzyk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Klinke (FEE/DHV) Tomasz Klinke,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Leszek Targowski (FEE/DHV) Leszek Targowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wentylacja mechaniczna bytowa, garaże podziemne
File
  • File: 1
    Barbara_Budzyk_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13708

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2e26c798d82c4a8f8f3a3ba31ca09e7e/
URN
urn:pw-repo:WUT2e26c798d82c4a8f8f3a3ba31ca09e7e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page