Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of an Alternating Gradient Magnetometer to study the properties of ferromagnetic-semiconductor composites

Filip Bartosik

Abstract

The work entitled 'The use of an Alternating Gradient Magnetometer to study the properties of ferromagnetic-semiconductor composites' contains a theoretical part describing basic magnetic properties of matter, an overview of most popular types of magnetometers, focusing mainly on the AGM technique and preliminary information on the investigated composite ZnSiAs2 + MnAs. The second part describes the preparations for starting the AGM magnetometer, in particular the results of equipment calibration. In the third part there are research results: magnetization measurements as a function of magnetic field and as a function of temperature for samples ZnSiAs2 + MnAs and auxiliary SEM/EDS and XRD analysis of the same composite.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Bartosik (FMSE) Filip Bartosik,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wykorzystanie gradientowego magnetometru zmiennopolowego do badań właściwości kompozytów ferromagnetyk-półprzewodnik
Supervisor
Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002356
Reviewers
Rafał Wróblewski (FMSE/DCFM) Rafał Wróblewski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Marcin Leonowicz (FMSE/DCFM) Marcin Leonowicz,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Spintronika, magnetometr, AGM, AGFM, półprzewodnik półmagnetyczny, ZnSiAs2, MnAs, temperatura Curie
Keywords in English
Spintronics, magnetometer, AGM, AGFM, DMS, diluted magnetic semiconductor, ZnSiAs2, MnAs, Curie temperature
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Wykorzystanie gradientowego magnetometru zmiennopolowego do badań właściwości kompozytów ferromagnetyk-półprzewodnik” składa się z trzech części. Pierwsza część stanowi wprowadzenie teoretyczne, opisujące podstawowe magnetyczne właściwości ciał stałych, przegląd najpopularniejszych typów magnetometrów, skupiając się głównie na technice AGM oraz wstępne informacje dotyczące badanego kompozytu ZnSiAs2 + MnAs. Druga część opisuje przygotowania do uruchomienia magnetometru typu AGM, w szczególności wyniki kalibracji sprzętu. W trzeciej części znajdują się wyniki badawcze: pomiary namagnesowania w funkcji pola magnetycznego oraz w funkcji temperatury dla próbek ZnSiAs2 + MnAs, a także pomocnicze badania składu chemicznego SEM/EDS oraz badania składu fazowego XRD tego samego kompozytu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Filip_Bartosik.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30765

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2df81ab2b9374ce89e44cabe1ee4688f/
URN
urn:pw-repo:WUT2df81ab2b9374ce89e44cabe1ee4688f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page