Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Abrasive flow machining of small holes with a low viscosity abrasive medium

Mariusz Remigiusz Cegiełka

Abstract

The graduate work presents the process of abrasive flow machining with a low viscosity of bored hole with a diameter 0,26. The aim of the technological test was to remove the micro burrs remaining after drilling. The twist drill leaving burrs on the edge which should be removed with the abrasive flow machining process so that the edge of the hole should be burr-free and rounded. The writing has been divided into two parts. The first part approximates the machining and the abrasive machining. This section discusses the abrasive machining methods and the abrasive materials. In this chapter described the abrasive flow machining. In the last part of the work was made the technological test of one-way abrasive flow machining of seven holes with different pressure and different cycle time of abrasive flow machining process. With the increase of machining time and pressure, the micro-burrs were removed more precisely form the edge and the edge was more rounded. The edge of the hole was rounded only at the entrance of the hole for the abrasive medium where there was throttling of the flow of abrasive medium. The exit of the hole (for the abrasive medium) remained with a minimal effect of the abrasive machining. The edge was not rounded. At the end of the work, there are final conclusions in which has been said the possibility of using the abrasive flow machining process with a low viscosity abrasive medium for holes drilled in 100Cr6 steel. The process allows to remove micro-burrs from the edge of the hole and then round the edge of the hole. Due to this machining, it is possible to obtain a very precise volumetric flow through the hole.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Remigiusz Cegiełka (FPE) Mariusz Remigiusz Cegiełka,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Obróbka przetłoczno-ścierna mikro otworów płynem ściernym o małej lepkości
Supervisor
Rafał Świercz (FPE/IoMP) Rafał Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Rafał Świercz (FPE/IoMP) Rafał Świercz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Obróbka przetłoczno-ścierna, rodzaje obróbki przetłoczno-ściernej, obróbka skrawaniem, obróbka otworu, wiercenie, obróbka wykończeniowa, lepkość, materiały ścierne, medium ścierne.
Keywords in English
Abrasive flow machining, types of abrasive flow machining, machining, hole machining, drilling, finish machining, viscosity, abrasive materials, abrasive medium.
Abstract in Polish
W pracy zaprezentowano proces obróbki przetłoczno-ściernej płynem ściernym o małej lepkości otworu wierconego o średnicy 0,26. Celem próby technologicznej było usunięcie mikro zadziorów pozostałych po obróbce wiercenia. Wiertło wychodząc z materiału pozostawiło zadziory na krawędzi, które należało usunąć za pomocą obróbki przetłoczno-ściernej tak aby krawędź otworu była bez zadziorów i zaokrąglona. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza część opisuje obróbki skrawaniem w tym obróbkę wiórową i obróbkę ścierną. W tej części omówiono m.in. metody obróbki ściernej i materiały ścierne. Jedną z metod obróbki ściernej jest obróbka przetłoczno-ścierna która została opisana w tym rozdziale pracy. W ostatniej części pracy została przeprowadzona próba technologiczną obróbki przetłoczno-ściernej jednokierunkowej siedmiu otworów z różnym ciśnieniem i czasem obróbki. Wraz ze wzrostem czasu obróbki i ciśnienia następowało dokładniejsze usunięcie z krawędzi mikro zadziorów i powstanie coraz większego zaokrąglenia krawędzi otworu. Krawędź otworu zaokrąglona została tylko na wejściu otworu dla medium ściernego, gdzie występowało dławienie przepływu medium ściernego, wyjście otworu (dla medium ściernego) pozostało z bardzo minimalnym wpływem obróbki przetłoczno-ściernej tj. krawędź nie została zaokrąglona. Na koniec pracy zawarte zostały wnioski końcowe w których stwierdzono możliwość stosowania technologii obróbki przetłoczno-ściernej płynem o niskiej lepkości do otworów wierconego w stali 100Cr6. Proces pozwala na usunięcie mikro zadziorów z krawędzi otworu a następnie zaokrąglenie krawędzi otworu. Dzięki tej obróbce możliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnego objętościowego natężenia przepływu przez otwór.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_M_Cegiełka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30279

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2df65213be734d3c959b07883dca9328/
URN
urn:pw-repo:WUT2df65213be734d3c959b07883dca9328

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page