Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wyznaczenie przemieszczeń pionowych reperów na obiekcie zlokalizowanym na Skarpie Wiślanej w Warszawie

Oskar Murawski

Abstract

Głównym celem niniejszej pracy jest wykonanie pomiarów terenowych, w celu wyznaczenia przemieszczeń pionowych reperów na danym obiekcie oraz analiza uzyskanych wyników. Na podstawie pomiarów wykonanych w dniach 27 czerwca oraz 26 i 29 października 2015r., wykonanych przez autorów pracy przy użyciu precyzyjnej niwelacji geometrycznej, wyznaczone zostały tzw. przemieszczenia bezwzględne. Badanym obiektem jest DS „Sezam”, który znajduje się przy ul. Górnośląskiej 14 w Warszawie. Praca zawiera również analizę przemieszczeń w odniesieniu do pomiarów wykonanych, przez autorów innej pracy, w październiku 2012 roku. Pierwsza część pracy zawiera teorię, w której zawarte zostały podstawowe pojęcia z zakresu przemieszczeń oraz metodyka opracowania wyników pomiarów. Druga część zawiera informacje na temat badanego obiektu, dane dotyczące wykonanych pomiarów oraz ich opracowanie i analizę uzyskanych wyników.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oskar Murawski (FGC) Oskar Murawski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
DS „Sezam”, przemieszczenia pionowe, niwelacja geometryczna
File
  • File: 1
    Murawski_Ulatowski-pr-inż-2015-1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5001

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2dedd7c9a6b1426aa3102425ce9d6fe3/
URN
urn:pw-repo:WUT2dedd7c9a6b1426aa3102425ce9d6fe3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page