Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of trailer to transport bulk materials

Arkadiusz Milczarek

Abstract

In this thesis was concluded project on semi-trailers for bulk materials. The first part describe methods of computer-aided design and presents briefly the environment in which the project is made. The second part of this thesis is a detailed description of the construction of various types of dump semi-trailers, which also include relevant legislation on the dimensions and other properties of semi-trailers. The last part is to present the project trailers, assembly drawing and drawings of the various items that make up the trailer, as well as the report generated based on stress analysis made in the CAD environment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Milczarek (FCEMP) Arkadiusz Milczarek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt naczepy do przewozu materiałów sypkich
Supervisor
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Dzierżanowski (FCEMP/IMEn) Robert Dzierżanowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Leszek Powierża (FCEMP/IMEn) Leszek Powierża,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
naczepa samowyładowcza, projekt,
Keywords in English
semi-trailer, design,
Abstract in Polish
W pracy zawarty został projekt dotyczący naczepy do przewozu materiałów sypkich. Pierwsza część pracy mówi o metodach komputerowego wspomagania projektowania i przedstawia krótko środowisko w którym wykonany jest projekt. Dalsza część pracy to szczegółowy opis budowy różnych rodzajów naczep samowyładowczych, w którym zawierają się także odpowiednie akty prawne dotyczące wymiarów i innych własności naczep. Ostatnia część to przedstawienie projektu naczepy, rysunku złożeniowego i rysunków poszczególnych elementów, z których składa się naczepa, a także raport wygenerowany na podstawie analizy wytrzymałościowej wykonanej w środowisku CAD.
File
  • File: 1
    253652_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8201

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2de2e65698d84973b8ad42129e7f249a/
URN
urn:pw-repo:WUT2de2e65698d84973b8ad42129e7f249a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page