Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

An experimental solution for non-stop fuel feeding in aerobatic aircrafts

Uğur Kırmızı

Abstract

The objective of this thesis was to create an idea about the improvement of the fuel tanks which might be used in aerobatic aircraft. The combination of two fuel tanks was assembled. In this way, it was anticipated that the liquid of fuel could be stable in every manoeuvre of the aircraft and the non-stop fuel sucking always could be achieved. Thus, the research phase of the fuel tank was considered as one of the most significant parts of this experimental project after deep and long researches. Brief history and accidents of the fuel tanks were also studied to take a lesson from the mistakes made due to old designed tanks. Additionally, consuming phase was the detailed design which must be analysed with every single detail of the experiment. Other phases were also taken into account such as conceptualisation, feasibility assessment, establishing design requirements, preliminary design, production planning and tool design, and prototype production. Regulations from the authority were examined to form an opinion. Moreover, the maintenance subchapter was mentioned to pay regard to as well. The potential benefits of the idea were obtained at the end of this thesis that the stabilisation of the liquid was visibly observed. Finally, it is proved that the flow rate of fluid of fuel tank was demonstrably same in each stand.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Uğur Kırmızı (FPAE) Uğur Kırmızı,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Eksperymentalne rozwiązanie do ciągłego podawania paliwa w samolotach akrobacyjnych
Supervisor
Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-5164
Reviewers
Cezary Galiński (FPAE/IAAM) Cezary Galiński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Grendysa (FPAE/IAAM) Wojciech Grendysa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Inżynieria astronautyczna, akrobatyczne samoloty, eksperyment, praca ciągła, tankowanie paliwa, zbiornik paliwa
Keywords in English
Aeronautical engineering, aerobatic aircraft, experiment, non-stop, fuel feeding, fuel tank
Abstract in Polish
Celem tej pracy było opracowanie pomysłu na temat poprawy zbiorników paliwa, które mogą być użyte w samolotach akrobatycznych. Stworzona została kombinacja dwóch zbiorników paliwa. Tym sposobem, można było przypuszczać, że ciekłe paliwo może pozostać stabilne w trakcie wszystkich manewrów samolotu oraz ciągłe pobieranie paliwa może być osiągnięte. Mocno zgłębiona faza badawcza o zbiornikach paliw była postrzegana jako jedna z najistotniejszych części tego projektu eksperymentalnego.Krótka historia i różne przypadki zbiorników paliwa zostały przestudiowane w celu wyciągnięcia wniosków z poczynionych błędów w starszych projektach zbiorników. Dodatkowo, angażującą fazą było sporządzenie szczegółowego projektu, który musi być przeanalizowany w każdym detalu eksperymentu. Inne fazy również zostały wzięte pod uwagę, takie jak tworzenie konceptu, ocenę wykonalności, opracowanie wymagań projektowych, wstępny projekt, planowanie produkcji i projekty części, oraz produkcja prototypu. Wskazania od autorytetów zostały przeanalizowane w celu uformowania opinii. Ponadto, podrozdział o konserwacji został umieszczony i wzięty pod uwagę również. Potencjalne korzyści tego rozwiązania zostały osiągnięte w końcowej części tej pracy - stabilizacja ciekłego paliwa została widocznie zaobserwowana. Finalnie, zostało dowiedzione, że szybkość przepływu ciekłego paliwa ze zbiornika była stała w różnych pozycjach.
File
  • File: 1
    Bachelor_thesis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34643

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2dda56ca50844f5e8897decc4d1cb56e/
URN
urn:pw-repo:WUT2dda56ca50844f5e8897decc4d1cb56e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page