Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Manufacturing Process of the Base of Dental Microscope Prisms Using CAD/CAM System

Wioletta Królikowska

Abstract

Title of this graduation work is “Manufacturing process of the base of dental microscope prisms using CAD/CAM systems”. The first part describes the theoretical issues of machining and supporting programs and systems, the most important of them are CAD and CAM systems. The next part presents practical issues such as: 3D modeling in CAD systems, creation of 2D drawing with the required dimensional tolerances of the surface and deviations in shape and location, requirements for the surface geometrical structure and technical conditions. Then, using the CAM system, machining of the modeled part was prepared in the PTC Creo program along with the selection of tools suitable for machining and their working parameters. After execution these operations, an NC code was generated that will be used to execution this part on CNC machine. Technological and instruction cards have been prepared for the correct machining process. Graduation work was summarized with conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioletta Królikowska (FPE) Wioletta Królikowska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny podstawy pryzmatów mikroskopu dentystycznego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM
Supervisor
Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
CAD, CAM ,proces technologiczny, obróbka skrawaniem, PTC Creo.
Keywords in English
CAD, CAM, technology process, machining, PTC Creo
Abstract in Polish
Tematem przedstawionej pracy dyplomowej jest „Proces technologiczny podstawy pryzmatów mikroskopu dentystycznego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM” W pierwszej części pracy zostały opisane teoretycznie zagadnienia obróbki skrawaniem oraz programy i systemy wspomagające, najważniejsze z nich to systemy CAD oraz CAM. W dalszej części w sposób praktyczny przedstawione są następujące zagadnienia: modelowanie 3D w systemach CAD, opracowanie rysunku wykonawczego 2D wraz z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi powierzchni oraz odchyłkami kształtu i położenia, wymagania odnośnie struktury geometrycznej powierzchni i warunki techniczne. Następnie przy wykorzystaniu systemu CAM, przygotowana została obróbka zamodelowanej części w programie PTC Creo, wraz z dobraniem odpowiednich do obróbki narzędzi oraz parametrów ich pracy. Po przeprowadzeniu tych zabiegów został wygenerowany kod NC, który posłuży do wykonania tej części na obrabiarkach CNC. Do poprawnego procesu obróbki zostały przygotowane karty technologiczno-instrukcyjne. Praca została podsumowana wnioskami.
File
  • File: 1
    Królikowska__Wioletta__276032_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35722

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2dc251292ba74d4d9426891d36fc1471/
URN
urn:pw-repo:WUT2dc251292ba74d4d9426891d36fc1471

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page