Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zaopatrzenie w wodę gminy Wiązowna - diagnoza stanu i kierunki poprawy

Katarzyna Bogucka

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Bogucka (FEE) Katarzyna Bogucka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Halina Kłoss-Trębaczkiewicz (FEE/DWSWT) Halina Kłoss-Trębaczkiewicz,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Osuch-Pajdzińska (FEE/DWSWT) Elżbieta Osuch-Pajdzińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Halina Kłoss-Trębaczkiewicz (FEE/DWSWT) Halina Kłoss-Trębaczkiewicz,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, system wodociągowy, stacja wodociągowa, stacja uzdatniania, ujęcie wody, zapotrzebowanie na wodę, woda, gmina Wiązowna, zakład budżetowy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Katarzyna Bogucka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12211

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2dafb056c5144c7cac60583944cb3bd6/
URN
urn:pw-repo:WUT2dafb056c5144c7cac60583944cb3bd6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page