Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development and CFD calculations of Formula SAE aerodynamics package

Adam Jakub Cisowski

Abstract

The aim of this work is to present design process of Formula SAE aerodynamics package, which is being built within activities of Student Scientific Association WUT Racing Team. Particular attention has been paid to aerodynamics package as a whole, in which each element affects the other. In the first part, sense of using aerodynamics in cars, Fomula SAE competitions, for which the car is being designed and previous versions of WUT Racing's cars, have been described. The second part presents limitation that the competitions regulations impose on the package, describes desing assumptions and goals and describes conducting of numerical calculations. The third part includes descriptions of each aerodynamic element. Particular attention has been paid to detailed regulations of each element. Description of how element is working and shape explanation, have been placed. Then, flow visualisations around elements have been presented and modifications, which may help in properly work have been proposed. In the fourth part of the work, modifications have been presented and described. The goal of each modification was to increase downforce and flow through the radiator. The last part summarises package changes which have been used and verifies the compability of the final version with rules limitations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Jakub Cisowski (FPAE) Adam Jakub Cisowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Opracowanie i obliczenia CFD pakietu aerodynamicznego bolidu formuły SAE
Supervisor
Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
99
Internal identifier
MEL; PD-5016
Reviewers
Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Krzysztof Rogowski (FPAE/IAAM) Krzysztof Rogowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
aerodynamika pojazdów, mechanika płynów, obliczeniowa mechanika płynów, skrzydło, dyfuzor, Fluent, siła docisku, pojazd wyścigowy, Formuła Student, Formuła SAE, WUT Racing Team
Keywords in English
car aerodynamics, fluid dynamics, CFD, wing, diffuser, Fluent, downforce, race car, Formula Student, Formula SAE, WUT Racing Team
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu projektowania pakietu aerodynamicznego bolidu Formuły SAE, budowanego w ramach działalności Koła Naukowego WUT Racing Team. W sposób szczególny zwrócono uwagę na pakiet aerodynamiczny jako całość konstrukcji, w której każdy element wpływa na działanie pozostałych. W pierwszej części pracy omówiono celowość stosowania pakietów aerodynamicznych w samochodach, opisano konkurencje rozgrywane w ramach zawodów Formuła SAE, do startu w których pojazd jest projektowany oraz zaprezentowano poprzednie konstrukcje Koła. W drugiej części przedstawiono ograniczenia, które regulamin zawodów nakłada na pakiet, opisano założenia i cele projektowe oraz opisano sposób prowadzenia obliczeń numerycznych mechaniki płynów. Trzecia część zawiera opisy poszczególnych elementów pakietu. Zwrócono uwagę na szczegółowe wymogi regulaminowe dotyczące każdego z podzespołów oraz przedstawiono opis ich działania wraz z uzasadnieniem zaproponowanej geometrii. Następnie przedstawiono wizualizacje przepływu wokół omawianych elementów oraz zaproponowano zmiany, które mogą poprawić ich działanie. W części czwartej omówiono zastosowane modyfikacje oraz szczegółowo je opisano. Badano wpływ każdej zmiany na zachowanie całego pakietu i na podstawie wyników wprowadzano następne zmiany. Każda modyfikacja miała na celu zwiększenie siły docisku oraz przepływu powietrza przez chłodnicę. W zakończeniu pracy podsumowano zmiany jakie zaszły w pakiecie oraz zweryfikowano zgodność finalnej wersji z regulaminem.
File
  • File: 1
    276337_Adam_Cisowski_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31323

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2d7e8daaea9e412b9616ebdeeecf14f9/
URN
urn:pw-repo:WUT2d7e8daaea9e412b9616ebdeeecf14f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page