Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The assessment of the impact of land consolidation on the environment in the chosen example

Patrycja Pałyga

Abstract

The aim of this thesis is to make an assessment of the impact of land consolidation on the environment. The analysis have been made on the main pro-environmental solutions that found application in land consolidation in Milikowice. The theoretical part presents cadastral and legal procedures in force in Poland. Then it describes the development of rural areas in the country with consideration and respect for the EU’s rural development policy. Moreover, it shows activities within "The strategy of development of rural areas for the years 2014-2020", prepared by the Ministry of Agriculture and Rural Development. Also, this document presents the concept of sustainable and multifunctional rural development. The second, practical part, is the major component of this thesis. It includes studies of consolidated object – Milikowice. At the beginning the document analyzes land consolidation’s project and the results of the whole process. The next chapter includes depiction of the environmental aspects of land consolidation realized in chosen example. The next step researches environmental solutions in Milikowice. Such aspects as water conditions, agricultural transport roads, woodlands and shrubs are analyzed. The next part describes important issues that were not included in the chosen example: agro-forestry border and forestation, nature conservation and soil resources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Pałyga (FGC) Patrycja Pałyga,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Ocena wpływu scalenia gruntów na środowisko na wybranym przykładzie
Supervisor
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (FGC/DCLM) Katarzyna Sobolewska-Mikulska,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Łuczyński (FGC/DCLM) Robert Łuczyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
scalenia gruntów, środowisko, zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Milikowice
Keywords in English
land consolidation, environment, sustainable, and multifunctional development of rural areas, Milikowice
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej oceniono wpływ scalenia gruntów na środowisko. Analizy dokonano na głównych rozwiązaniach prośrodowiskowych w obiekcie scaleniowym „Milikowice”. W części teoretycznej przedstawiono procedury geodezyjno-prawne w Polsce. Następnie opisano rozwój obszarów wiejskich w kraju z uwzględnieniem integracji europejskiej i wynikających z niej uwarunkowań prawnych. Omówiono działania środowiskowe i scaleniowe w ramach Projektu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiono również, wdrażaną w Europie, koncepcję zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, która to obecnie ściśle definiuje zadania na terenach rolniczych. W drugiej części - praktycznej, która jest zarówno głównym elementem pracy dyplomowej, zbadano obiekt scaleniowy „Milikowice” (gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie). Na początku zapoznano się z charakterystyką wsi i z założeniami projektowymi oraz z wynikami całego procesu scalenia gruntów. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano aspekty środowiskowe istotne w scalaniu gruntów w wybranym, analizowanym przykładzie. Następnie oceniono zrealizowane w postępowaniu w Milikowicach rozwiązania środowiskowe. Zbadano gospodarkę wodną, ukształtowanie sieci dróg transportu rolnego oraz zadrzewienia i zakrzewienia. W kolejnym etapie opisano istotne zagadnienia, które nie zostały uwzględnione w wybranym przykładzie: granica rolno-leśna i zalesienia, ochrona przyrody oraz zasoby glebowe.
File
  • File: 1
    PPalyga236558_pracainz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5325

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2d3a507bd87e4559b9db4518df838b62/
URN
urn:pw-repo:WUT2d3a507bd87e4559b9db4518df838b62

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page