Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sponsorship of sport on the example of State Treasury companies

Rafał Boczkowski

Abstract

The theme of this paper is sponsorship of sport for example State Treasury companies. The main objective was to present the sponsorship of sports events by State Treasury companies and to show the benefits for companies which are involved in such activities. The work consists of three chapters. The first two chapters are theoretical, while the third section presents the empirical data. The first chapter discusses the essence of the marketing mix, and in particular drew attention to the promotion and its instruments. It also presents the importance of marketing and its tools in sports organizations. The second chapter deals with the importance of the concept of sponsorship. There were goals, types and forms of promotion tools presented. It shows the advantages and disadvantages of sponsorship. There was the role of sports sponsorship in the era of globalization explained. There was also mentioned the phenomenon of sports sponsorship in Poland, and also examples of the occurrence of title sponsorship (naming rights) in Poland presented and discussed. In the third chapter there was analysis of sponsoring companies with the help of State Treasury companies conducted. It shows the legal restrictions applied in the field of sports sponsorship. The importance of sponsorship of sport by State Treasury companies was presented. The examples of sports disciplines that are sponsored by various State Treasury companies were shown. There was also shown the structure of the advertising sports on television by State Treasury companies. In this chapter I looked at the activities in the field of sports sponsorship company PKN Orlen S.A. The perspective of the development of sports sponsorship was also presented. The most important conclusion of the study is that sports sponsorship is an essential element of funding and hence the development of sports and improving the economic situation of sports organizations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Rafał Boczkowski (CESS) Rafał Boczkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Sponsoring sportu na przykładzie spółek Skarbu Państwa
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
marketing, sponsoring, sport, spółki Skarbu Państwa
Keywords in English
marketing, sponsorship, sport, State Treasury companies
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest sponsoring sportu na przykładzie spółek Skarbu Państwa. Głównym jej celem było zaprezentowanie zjawiska sponsorowania sportu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz ukazanie korzyści, jakie odnoszą spółki z tych działań. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast trzeci rozdział przedstawia dane empiryczne. W pierwszym rozdziale omówiono istotę marketingu mix, a w szczególności zwrócono uwagę na promocję oraz jej instrumenty. Przedstawiono również znaczenie marketingu, a także jego narzędzi w organizacjach sportowych. W drugim rozdziale ukazano znaczenie pojęcia sponsoringu. Przedstawiono cele, rodzaje oraz formy tego narzędzia promocji. Ukazano również zalety oraz wady sponsoringu. Wyjaśniono rolę sponsoringu sportowego w dobie globalizacji. Zwrócono również uwagę na zjawisko sponsoringu sportu w Polsce, a także przedstawiono i omówiono przykłady występowania sponsoringu tytularnego (naming rights) w Polsce. W trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza działań sponsoringowych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ukazano ograniczenia prawne stosowane w zakresie sponsoringu sportu. Omówiono znacznie sponsoringu sportu przez spółki Skarbu Państwa. Przedstawiono przykłady dyscyplin sportowych, które sponsorują poszczególne spółki Skarbu Państwa. Ukazano także strukturę reklam dyscyplin sportowych w telewizji przez spółki Skarbu Państwa. W rozdziale tym przyjrzano się również działaniom sponsoringowym w zakresie sportu spółki PKN Orlen S.A. Zaprezentowano również perspektywy rozwoju sponsoringu sportu. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest fakt, iż sponsoring sportu jest istotnym elementem finansowania, a co za tym idzie rozwoju sportu i poprawy sytuacji ekonomicznej organizacji sportowych.
File
  • File: 1
    262313_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11255

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2d07fb3ab2b64f279056dc4bf94d8736/
URN
urn:pw-repo:WUT2d07fb3ab2b64f279056dc4bf94d8736

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page