Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mutation testing of Web Services

Wojciech Roman Grudziński

Abstract

The goal of this thesis was to built a tool for mutation testing of web services. A tool named Web Services Mutant Generator (WSMG) has been designed, implemented and tested. The program is responsible for performing the first step of the mutation testing process – generating mutants. It accepts files describing web services in WSDL (Web Services Description Language) format and generates altered (mutated) versions of them using four mutation operators:OTCE,OTCA,STCE and STCA. Web services, technologies associated with them and the concept of mutation testing along with mutation operators have been described. An idea of mutation testing approach in the context of testing web services is presented. The architecture and the implementation of the tool have been described. An exemplary usage of the WSMG tool is shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Roman Grudziński (FEIT) Wojciech Roman Grudziński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Testowanie mutacyjne usług sieciowych
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
7/16 (2121)
Reviewers
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz J. Blinowski (FEIT/ICS) Grzegorz J. Blinowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Usługi Sieciowe, Testowanie, Testowanie Mutacyjne, WSDL
Keywords in English
Web Services, Testing, Mutation Testing, WSDL
Abstract in Polish
Celem pracy było zbudowanie narzędzia pozwalającego na użycie testowania mutacyjnego przy testowaniu usług sieciowych. Aplikacja nazwana WSMG została zaprojektowana, zaimplementowana oraz przetestowana. Realizuje ona pierwszy etap procesu testowania mutacyjnego, czyli generowanie mutantów. Aplikacja ta otrzymuje pliki WSDL, służące do opisu usług sieciowych, a następnie generuje ich zmutowane odmiany używając do tego czterech operatorów mutujących: STCE, STCA, OTCE i OTCA. Opisano usługi sieciowe wraz z użytymi w nich technologiami oraz ideę testowania mutacyjnego. Przedstawiono zastosowanie testowania mutacyjnego przy badaniu usług sieciowych. Praca zawiera opis architektury i implementacji programu wraz z bibliotekami użytymi przy jego powstawaniu. Pokazano również przykładowe użycie aplikacji WSMG.
File
  • File: 1
    241878 - Wojciech Grudzinski - Mutation Testing of Web Services.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9781

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ce73a6facfc4a66a734c3bbfd40a7e1/
URN
urn:pw-repo:WUT2ce73a6facfc4a66a734c3bbfd40a7e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page