Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE ORGANIZATION OF THE COMMUNE ILLUSTATED WITH AN EXAMPLE OF GŁUCHÓW COMMUNE

Joanna Mańkowska

Abstract

The topic of my BA thesis is „ The organisation of the commune illustrated with an example of Głuchów commune”. The thesis contains of five chapters. First of them introduces mainly the history of the local self-government since 1918. In the second chapter, there was described the essence, as well as the meaning of the local self-government. What is more, there were added pieces of information concerning commune structure. The third chapter was devoted to the description of Głuchów commune organising – its authority bodies, domestic organisation and auxiliary authority that helps to accomplish duties in public administration. The next chapter describes a definition and supervision criteria of the Prime Minister, Sejm, Province Governor and Regional Accounting Chamber (RIO). What is more, the above mentioned section mentions a description of the control exercised by administrative courts i.e. Voivodship Administrative Court (WSA) and Supreme Administrative Court (NSA). The last thesis chapter is devoted to the issue of the local authority directions of changes, which are made to improve the system of solving public administration problems and accomplishing its tasks. At the end, the BA thesis was summarized and completed by the list of references to the articles concerning similar topics to the issues mentioned in the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Mańkowska (FASS) Joanna Mańkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja gminy na przykładzie gminy Głuchów
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
organizacja samorząd gmina Głuchów
Keywords in English
organization local self-goverment commune Głuchów
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy dyplomowej jest „Organizacja gminy na przykładzie Gminy Głuchów”. Praca ta składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia historie samorządu terytorialnego od 1918 roku do współczesnych czasów. W rozdziale drugim opisana została istota i znaczenie samorządu. Dodatkowo zamieszczone zostały informacje na temat ustroju gminy. Rozdział trzeci natomiast został poświęcony na omówienie organizacji Gminy Głuchów - jej organów, organizacji wewnętrznej oraz urzędu, który pełni funkcje pomocniczą w wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej. Rozdział czwarty przedstawia pojęcie oraz kryteria nadzoru sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów, Sejm, wojewodę i RIO. Co więcej w rozdziale tym omówiono również pojęcie kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne tj. WSA i NSA. Rozdział piąty przedstawia kierunki zmian samorządu, które mają służyć lepszemu wykonywaniu zadań z zakresu administracji publicznej. Na koniec praca została podsumowana zakończeniem oraz uzupełniona o wykaz źródeł.
File
  • File: 1
    CAŁY LICENCJAT pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13194

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2cd4147cff6f4417805165efad3a3432/
URN
urn:pw-repo:WUT2cd4147cff6f4417805165efad3a3432

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page