Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of treatments on selected properties of concrete on aggregate of cullet ceramic

Marta Kinga Karczewska

Abstract

The subject of this engineering work is to assess the impact of treatments on selected properties of concrete on aggregate cullet ceramic with the addition of grog (FFC). Concrete samples were subjected to the following treatments: • 28 days in the water, • 28 days under the conditions of air-dry, • 14 days in the water and then 14 days under the conditions of air-dry, • 14 days under the conditions of air-dry, then 14 days in the water. For this purpose it was made a comparative concrete which the recipe was based on natural aggregate and concrete contents of 30% cullet ceramic. Concrete samples after disconnection have been subjected to different treatments, making it possible to perform a comparative analysis. The research and analysis include: • Density, • Absorbability, • Comressive strenght, • Tensile with splitting strenght, • Compressive with calcination strenght. This work contains the theoretical part, which provides information about treatments, aggregate and descriptions of laboratory examinations. The results are presented in the next chapter, which also includes a description of the used tools and equipment. The final part of the work was devoted to the analysis of statistical studies. On this basis it can be concluded that the concrete on aggregate ceramic is characterized by strength properties similar to natural concrete aggregate, so cullet ceramic can be used as a replacement aggregate for concrete.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Kinga Karczewska (FCEMP) Marta Kinga Karczewska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na wybrane właściwości betonów na kruszywie ze stłuczki ceramicznej
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
stłuczka ceramiczna FFC, kruszywo naturalne, mieszanka betonowa, beton, pielęgnacja.
Keywords in English
ceramic cullet FFC, natural aggregate, concrete mix, concrete, maintenance.
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej jest ocena wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na wybrane właściwości betonów na kruszywie ze stłuczki ceramicznej z dodatkiem szamotu (FFC). Próbki betonowe zostały poddane następującym zabiegom pielęgnacyjnym: • 28 dni w wodzie, • 28 dni w warunkach powietrzno-suchych, • 14 dni w wodzie, a następnie 14 dni w warunkach powietrzno-suchych, • 14 dni w warunkach powietrzno-suchych, a następnie 14 dni w wodzie. W tym celu został wykonany beton porównawczy, którego receptura oparta była wyłącznie na kruszywie naturalnym oraz beton z 30% zawartością stłuczki ceramicznej. Betonowe próbki po rozformowaniu zostały poddane zróżnicowanym zabiegom pielęgnacyjnym, dzięki czemu możliwe było wykonanie analizy porównawczej. Przeprowadzone badania oraz ich analizy obejmują: • Badanie gęstości; • Badanie nasiąkliwości; • Badanie wytrzymałości na ściskanie; • Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu; • Badanie wytrzymałości na ściskanie po wyprażaniu. Niniejsza praca zawiera część teoretyczną, w której zostały przedstawione informacje na temat zabiegów pielęgnacyjnych, zastosowanego kruszywa oraz opisy wykonywanych badań laboratoryjnych. Wyniki badań zostały przedstawione w kolejnym rozdziale, który zawiera również opis użytych narzędzi oraz aparatury. Końcowa część pracy została poświęcona analizie statystycznej przeprowadzonych badań. Na ich podstawie można stwierdzić, iż beton na kruszywie ceramicznym cechuje się podobnymi właściwościami wytrzymałościowymi do betonu na kruszywie naturalnym, dzięki czemu stłuczka ceramiczna może być stosowana jako zamienne kruszywo do betonów.
File
  • File: 1
    253720_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11544

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ccd10e5a585468abbccb9d65b4cdf09/
URN
urn:pw-repo:WUT2ccd10e5a585468abbccb9d65b4cdf09

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page