Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of combustion process in spark-ignition engine supplied with ethanol fuel

Kamil Żak

Abstract

The aim of the study was to analyze the course of the combustion process in a spark-ignition engine fueled with different ethanol and gasoline blends, using the results of empirical studies performed on the engine test bench and theoretical knowledge. In the theoretical part of the study the most important information about the course of the combustion process was presented. The theoretical Otto cycle, initiation and the course of combustion in spark-ignition engines were described. Open indicator diagrams were presented and described. The phenomenon of engine knocking was characterized. The process of modeling of heat release process by means of: a single-zone model, a method using the balance of combustion pressure in the engine cylinder and the Wibe function were discussed. In the practical part of the study an analysis of engine test results performed on an engine test bench for engine fueled with fuels of different ethanol concentration were presented. Open Indicator diagrams for two values of engine speed were performed and the results obtained during the combustion of each fuel blends tested were compared. The engine work parameters were calculated and the results were presented in diagrams. The theoretical cycle was chosen for the real cycle based on the test results from the engine test bench. The course of heat release was determined and the parameters of the Wibe function were selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Żak (FACME) Kamil Żak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym paliwem etanolowym
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2208
Reviewers
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Silniki o zapłonie iskrowym2. Paliwa etanolowe3. Proces wydzielania się ciepła4. Funkcja Wibego5. Przebieg procesu spalania
Keywords in English
1. Spark-ignition engines2. Ethanol fuels3. Heat release process4. Wibe function5. Course of the combustion process
Abstract in Polish
Celem pracy było przeprowadzenie analizy przebiegu procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym paliwami o różnych udziałach etanolu i benzyny, wykorzystując wyniki badań empirycznych wykonanych na hamowni silnikowej oraz wiedzę teoretyczną. W teoretycznej części pracy przedstawiono najważniejsze informacje na temat przebiegu procesu spalania. Opisano obieg teoretyczny Otta, inicjację oraz przebieg spalania w silnikach o zapłonie iskrowym. Przedstawiono i opisano wykres indykatorowy otwarty. Scharakteryzowano zjawisko spalania stukowego. Omówiono proces modelowania wywiązywania się ciepła za pomocą: modelu jednostrefowego, metody wykorzystującej bilans ciśnienia spalania w cylindrze silnika oraz funkcji Wibego. W praktycznej części pracy przedstawiono analizę wyników badań silnika na hamowni dla zasilania silnika paliwami o różnym stężeniu etanolu. Wykonano wykresy indykatorowe otwarte dla dwóch wartości prędkości obrotowej silnika i porównano wyniki uzyskane podczas spalania każdego badanego paliwa. Obliczono parametry pracy silnika i wyniki przedstawiono na wykresach. Dobrano obieg teoretyczny do obiegu rzeczywistego wykonanego na podstawie wyników badań z hamowni silnikowej. Określono przebieg wywiązywania się ciepła oraz dobrano parametry funkcji Wibego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inzynierska_259547.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c93971e90634a39a206a6676a0079cc/
URN
urn:pw-repo:WUT2c93971e90634a39a206a6676a0079cc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page